Seuraa meitä

Jokaisella pitää olla mahdollisuus tavata läheisiä

KOLUMNIT

Jokaisella pitää olla mahdollisuus tavata läheisiä

Suuri kiitos koronaepidemian taittumisesta kuuluu suomalaisille, jotka ovat tarkasti noudattaneet rajoituksia ja suosituksia. Poikkeustilan vallitessa maan hallitukselle on annettu laajat valtuudet päättää rajoitustoimista. Valta tuo myös vastuun sekä velvollisuuden kuunnella kansalaisia. Rajoitusten purkamisessa on terveys- ja talousnäkökohtien lisäksi otettava huomioon myös sosiaaliset vaikutukset ja inhimillisyys.
Yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville ihmisille on suositeltu lähes eristyksissä elämistä maaliskuun puolivälistä lähtien. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa, että yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin ja, että asiaan palataan kesäkuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin luvannut päivittää ikäihmisiä koskevat toimintaohjeet, mutta ajankohdasta eikä sisällöstä ole tietoa.
Olemme eduskunnassa kokoomuksen voimin esittäneet ja vaatineet lisätoimia. Epidemian edetessä on välttämätöntä helpottaa karanteeniin omaisia olosuhteissa olevien ihmisten elämää. Kategorisesti kodin seinien sisälle suositeltujen yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suosituksiin tarvitaan inhimillisyyttä. Tarvitaan viisautta ymmärtää, että kohderyhmään kuuluvia ihmisiä on lähes 900 000 ja heidän elämäntilanteensa ovat hyvin erilaisia. On myös luotettava enemmän ihmisten omaan harkintaan.

Ihmisten on poikkeusoloista huolimatta voitava elää omannäköistään elämää. Korona ei saa erottaa puolisoita toisistaan. Läheisiä on voitava tavata. Hallituksen vastuulla on hakea ratkaisut ja tehdä suositukset, jotta riskiryhmään kuuluvat voivat turvallisesti liikkua myös kodin ulkopuolella. Turvavälien pitämiseen julkisilla paikoilla on saatava vielä lisäryhtiä. Turvallisuuden tunteen palauttaminen on keskeisimpiä tekijöitä siinä, että kodista ei tule vankila kenellekään.
Tähän tarvitaan myös suojavarusteita. Yleisillä paikoilla käytetyt ns. kansanmaskit ovat tärkeä osa keinoja, joilla voimme suojata riskiryhmiä. Suositus maskien käyttöön joukkoliikenteessä, kaupoissa ja lähikontakteissa olisi inhimillisempi tapa suojata riskiryhmiä kuin eristää ihmiset kokonaan yksin neljän seinän sisälle.
Olen kritisoinut hallituksen päätöstä teettää kasvomaskien käytöstä julkisilla paikoilla selvitys, koska tieto on jo olemassa. Saman ovat todenneet useat asiantuntijat. Selvitys luvattiin ensin kesäkuussa ja myöhemmin toukokuun lopussa. Olemassa olevan tiedon selvittelyyn ei kannattaisi tuhlata aikaa, joka tulisi ennemmin käyttää kuluttajakäyttöön soveltuvien maskien kotimaisen tuotannon varmistamiseen. Hallituksen on tehtävä ripeästi päätökset, millaisia suojaimia julkisilla paikoilla käytettäisiin. Tämä tieto on välttämätön, jotta suomalaiset yritykset saavat tuotannon käyntiin. Suojaimista on suuri pula myös terveydenhuollon ammattilaisilla. Viivyttely päätöksissä voi johtaa entistä suurempaan suojainpulaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ansaitsee kaiken tuen ja vähintä mitä voidaan tehdä on varmistaa riittävät suojavarusteet.
Hoivakotien tilanne vaatii aivan erityisiä toimia. Suomen lähi- ja perushoitajia edustavan ammattiliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola on ilmaissut vanhusten telkeämisen huoneisiin olevan epäinhimillistä muistisairaille ja eettisesti raskasta myös hoitajille. Vahvaa huolta on nostanut esiin myös yleislääketieteen emeritaprofessori ja geriatrisen lääkehoidon dosentti Sirkka-Liisa Kivelä. Olen vahvasti samaa mieltä. Hoivakotien tilanne on vakava.
Hoivakoteihin on annettava uudistetut ohjeet kuntoutuksen, ulkona liikkumisen ja läheisten tapaamisten mahdollistamiseksi. Myös riittävien terveyspalveluiden turvallinen käyttö kaikille on turvattava. Tämäkin edellyttää tarkempia ohjeita vastaanotoille ja henkilöstölle suojavarusteita suojaamaan potilaiden terveyttä.

Yksinäisyys ja liikkumattomuus ovat koronakriisin salakavalat vaarat. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä valmistelimme hallituksen työn tueksi ja vauhdittamiseksi 20 keinoa 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmään kuuluvien ihmisten arjen, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Pääviestimme oli se, että ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia ja tämä on olennaista hallituksen ottaa rajoitustoimissa ja suosituksissa huomioon. Ihmisten omalle harkinnalle ja itsemääräämisoikeudelle on oltava tilaa.
Voit seurata eduskunnan tapahtumia ja työtäni kansanedustajana vastaanottamalla eduskuntaterveiseni, joissa kerron ajankohtaisista politiikan kuulumisista. Kirjeen voit tilata lähettämällä minulle sähköpostia sari.sarkomaa@eduskunta.fi.
Ajatukset ja terveiset ovat aina tervetulleita. Ne ovat tärkeitä. Pidetään yhteyttä.

Voimia vaativissa poikkeusoloissa elämiseen.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös