Seuraa meitä

Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa ja opinpolkua

KOLUMNIT

Lukulahja lapselle vauhdittaa lukutaitoa ja opinpolkua

Suomen tärkein tavoite on, että jokainen nuori saa sellaiset tiedot, taidot ja oppimisen ilon, jotka kantavat vähintään toisen asteen tutkintoon ja omien unelmien tavoitteluun. Tämä ei kaikkien kohdalla toteudu. Esimerkiksi joka kahdeksas poika ei peruskoulun päätteeksi osaa lukea, kirjoittaa eikä laskea kunnolla. Ongelmiin on tartuttava vaikuttavasti varhaisessa vaiheessa. Kotien valmiudet tukea lapsen lukutaidon kehittymistä vaihtelevat mittavasti. Lapset ovat kouluun tullessaan hyvin eriarvoisessa asemassa. Lasten kielellinen kehitys ja lukemisen valmiudet alkavat kehittyä varhaisessa vuorovaikutuksessa, siksi vanhempien tietoisuutta lukutaidon merkityksestä ja kodin keinoista tukea lapsen lukutaitoa on lisättävä. Lukutaito-ohjaus neuvoloissa on tässä yksi vaikuttava keino.

Lukutaidon edistäminen on kansanedustajan työssäni ollut aina tärkeä tavoite. Valtiovarainvaliokunnassa käsitellessämme valtion budjettia vuonna 2017 pohdimme, miten edistää vaikuttavammin lasten lukutaitoa. Kuulimme Lukukeskuksen tuottamasta materiaalista, jota jaettiin vanhemmille lapselle lukemisen hyödyistä pilottina kymmenen kunnan neuvoloissa. Pilotin kokemukset olivat lupaavia. Aloitteestani lisäsimme eduskunnassa hallituksen budjettiesitykseen määrärahaa 250 000 eurolla vuosille 2018 ja 2019 Lukukeskuksen pilotin laajentamiseen kaikkiin neuvoloihin. Oli loistouutinen, kun Suomen Kulttuurirahasto lähti 1,2 miljoonan euron panostuksella Lukulahja lapselle -ohjelmaan. Se on mahdollistanut jokaiselle Suomessa vuosina 2019–2021 syntyvälle lapselle neuvolassa lukutaitoneuvonnan yhteydessä annettavan kirjalahjan. Kirjalahja sisältää kaksi lastenkirjaa, jotka kustannettiin erityisesti tätä tarkoitusta varten. Eduskunnan lisämääräraha mahdollisti valistusmateriaalien tuottamisen kirjalahjan yhteydessä. Yhteishankkeen tavoitteena on varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen ja lapsen kielellisen kehityksen tukemiseen. Suomen- ja ruotsinkielisten kirjojen lisäksi osa tarinoista on käännetty Suomessa eniten puhutuille muille kielille. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen kuin lapsi oppii itse lukemaan. Vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja perheen välistä vuorovaikutusta. Lapselle lukeminen on merkityksellistä lapsen koko kehitykselle. Lapselle on hyvä lukea myös sen jälkeen, kun lukutaito on saavutettu. Lukea voi yhdessä ja keskustella luetusta. Kun luemme lapselle ja kerromme hänelle tarinoita, vahvistamme lapsen kielen kehitystä ja monin tavoin lapsen tulevaa lukutaitoa sekä kiinnostusta lukemiseen. Tutkimusten mukaan lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Varhaisilla lukukokemuksilla on ratkaiseva merkitys osaamiserojen kaventamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen yhteiskunnassa. Lukulahja lapselle-ohjelma on menestystarina. Se on lyhyessä ajassa aiheuttanut merkittäviä muutoksia perheiden lukutottumuksiin ja lisännyt tietoa lukemisen merkityksestä. Ohjelma ehkäisee tehokkaasti lukutaidon ja lukemisen eriarvoistumista.

Tutkimusyhtiö Innolinkin kyselyn mukaan Lukulahja lapselle-kirjakassin ja lukuvalistuksen saaneista perheistä kaksi kolmasosaa lukee lapselleen aiempaa enemmän. 27 % perheistä kertoi aloittaneensa lukemisen. Perheissä, joissa lukeminen oli alkanut lukuhankkeen ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea. Lukuhanke on vaikuttanut erityisesti perheisiin, joissa ei muuten olisi luettu. Kyselyyn vastanneista perheistä Lukulahja lapselle -kirjakassin kirjat ovat kodin ainoat lastenkirjat 5 %:lla. On vakavaa, että hallituksen budjettiesityksestä puuttuu määräraha Lukuhankkeen jatkamiselle. Eduskunnan on viisasta ja välttämätöntä varmistaa Lukulahja lapselle –toiminnan jatko myös ensi vuonna. Kun lapselle luetaan, tulee siitä ystävä, joka seuraa koko elämän. Tervetuloa tapaamaan Helsingin Kokoomuksen Toimintalauantaina 14.12. klo 11:30-12:45 Narinkkatorille Kamppiin.

Tervetuloa kuulemaan Arkadianmäen sekä Helsingin ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä Facebook-live -glögeilleni keskiviikkona 22.12. klo 17. Voit lähettää etukäteen kysymyksiä sähköpostiini sari.sarkomaa(at)eduskunta.fi liittyen politiikkaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Iloista adventtiaikaa toivottaen, Sari Sarkomaa Kansanedustaja Helsingin kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen. Kolmen nuoren äiti

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös