Seuraa meitä

Yksityinen ei ole huono

KOLUMNIT

Yksityinen ei ole huono

Yksityinen ei ole huono

Yksityisen Esperi Caren Kristiinankaupungin vanhusten hoitolaitoksen puutteet ovat synnyttäneet keskustelun, jossa vaaditaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa olla voitonteon kohteena.
Historiallisesti perustarpeidenkin ulkopuolinen tyydyttäminen on ollut yksityistä toimintaa. Palveluita on haettu niiltä, jotka tuotannon ovat osanneet parhaiten.
Reaalisosialismissa katsottiin, että yksityinen yritystoiminta hyödyttää vain omistajiaan ja antaa kapitalisteille mahdollisuuden keinotella. Neuvostoliitossa maatalous oli luonnollisesti perustarpeita tyydyttävää tuotantoa. Yksityisiä maanomistajia, gulakkeja syytettiinkin keinottelusta. Maatalousmaa otettiin valtion haltuun ja tiloista muodostettiin kolhooseja. Näin saatiin aikaan nälänhätä ja miljoonien ihmisten kuolema.

Sosiaali- ja terveyspalvelut olivat luonnollisesti valtion virkatoimintaa. Tasa-arvosta pidettiin hyvin huolta siten, että kukaan, puoluejohtoa lukuunottamatta, ei voinut saada parempia palveluita. Paitsi lahjuksia maksamalla. Työntekijöiden tasa-arvosta pidettiin huolta siten, että lääkäreille maksettiin tehdastyöläisiä huonompaa palkkaa, jotta he eivät olisi olleet koulutuksensa vuoksi etuoikeutetussa asemassa. Kun valinnanvapautta ei ollut, terveydenhuollon kehittäminen ja resurssointi ei ollut niin tärkeää.

Keskusvirasto Postin luopuessa monopolistaan kaukopuhelinliikenteeseen, pelättiin, että monen toimijan kilpailun vuoksi toiminnasta tulee kallista, tehotonta ja ulkomaalaiset yhtiöt kaappaavat markkinat. Valtion viranomaisten hallintopäätöksillä valituskierteen jälkeen Suomi olisi varmaankin jo siirtymässä 2G verkkoihin.

Yksityinen yritys menestyy vain, jos sen hinta/laatu-suhde on parempi kuin muiden. Yrityksellä on asiakkaita vain, jos sen palveluihin ollaan tyytyväisiä. Palveluita ostetaan vain, jos hinta on kilpailukykyinen. Toiminnan parempi tehokkuus on tekijä, joka oikeuttaa yrityksen voittoon.

Yksityinen yritys miettii koko ajan toiminnan kehittämistä. Julkinen yksikkö on hidasliikkeinen ja pääasiassa toimii niin kuin ennenkin on toimittu. Yksityisellä on selkeä etu aloilla, joilla uutta teknologiaa otetaan käyttöön.

Yksityisen viranomaisvalvonta on paljon tehokkaampaa kuin julkisen. Valvoja voi keskeyttää toiminnan. Yrityksen ajautuminen konkurssiin ei ole ongelma. Julkisen toimijan on liian helppo sanoa, että laatua ei voi parantaa, koska kunnan budjetissa ei ole rahaa. Kunta ei voi mennä konkurssiin.

Jos kunta ostaa yksityisiä palveluita, on sen osattava määritellä palveluiden laatu ja lisäksi sen on valvottava, että se saa sopimuksen mukaisia ja laatuisia palveluita. Kun nämä ovat kunnossa, ei yksityinen toimija voi tehdä voittoa laatua heikentämällä.

Miksi kunnat ovat ulkoistaneet palveluitaan? Koska yksityinen yritys tuottaa saman palvelun vanhusten palveluasumisessa 30% halvemmalla. Lisäksi THL:n tutkimuksen mukaan yksityisen laatu ja työntekijöiden tyytyväisyys on parempi yksityisellä kuin julkisella tuottajalla.

Nyt käydään kovaa mielikuvakamppailua. Faktan tarkastus puuttuu. Kangasalan valtuuston puheenjohtaja syytti yksityisiä hoivayrityksiä vastuuttomuudesta samaan aikaan, kun hänen omassa kunnassaan kunnan palveluasumisessa potilas kuoli lääkkeiden väärään annostukseen.

Yksityinen onkin paras toimija. Mutta sääntöjen pitää olla selkeät.

Kimmo Sasi
on entinen
kilpailuasioista
vastannut ministeri

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös