Seuraa meitä

Päihtyneenä ajaminen tai ylinopeus voivat yli satakertaistaa kuolonkolarin riskin

LIIKENNE

Päihtyneenä ajaminen tai ylinopeus voivat yli satakertaistaa kuolonkolarin riskin

Vähäinenkin määrä alkoholia kuljettajan veressä lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä merkitsevästi. Myös ikä on liikenteessä riski, sekä kuljettajan nuoruus että vanhuus. Ylinopeus kasvattaa riskejä entisestään jopa satakertaisiksi.

Arto Luoma Tampereen yliopistosta tutki kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimuksessa tarkastellut onnettomuuksien taustalla vaikuttaneet riskitekijät olivat kuljettajan ikä, kuljettajan juopumus, ylinopeus sekä henkilöauton vuosimalli.
Alkoholin todettiin lisäävän onnettomuusriskiä merkittävästi. Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävillä kuskeilla on 900-kertainen riski joutua kuolonkolariin verrattuna selvin päin ajaviin.
-Alkoholin käyttö pieninäkin määrinä nostaa onnettomuusriskiä. Alle 0,2 promillen pikkumaistissa ajaessa riski kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden aiheuttamiseen on noin 2,6-kertainen verrattuna selviin kuljettajiin, Arto Luoma kertoo.

Riskinä ikä

Kuljettajan nuoruus ja vanhuus kasvattavat merkittävästi onnettomuusriskiä suhteessa muihin ikäluokkiin. Riskit ovat kuitenkin erilaisia, sillä iäkkäät kuljettajat ovat riski ensisijaisesti itselleen, kun taas nuorten aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolee useammin muitakin.
Sekä alle 20-vuotiailla että 80 vuotta täyttäneillä kuljettajilla on noin kymmenkertainen riski aiheuttaa kuolemaan johtava liikenneonnettomuus verrattuna 25–64-vuotiaisiin kuljettajiin, kun onnettomuuksien määrä suhteutetaan ajettuihin kilometreihin.
-Vanhimmilla kuljettajilla riskien kasvaminen johtuu ainakin osittain vanhenemiseen liittyvästä aistien ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Lisäksi ikääntyneet kestävät heikommin rajuja onnettomuuksia fysiologisten ominaisuuksiensa vuoksi, ja heillä vakava onnettomuus johtaa muita ikäluokkia useammin kuolemaan, Luoma selittää.
Nuorten kuljettajien kohonnut riski johtuu erityisesti kokemattomuudesta, johon liittyy etenkin nuorten miesten kohdalla omien kykyjen yliarviointi, alkoholinkäyttö ja ylinopeus. Lisäksi nuoret ajavat keskimääräistä vanhempia ja kevytrakenteisempia autoja, jotka ovat vähemmän turvallisia.
Erityisesti 17–19-vuotiaat kuljettajat ovat varaksi myös muille, Heillä on yli 20-kertainen riski aiheuttaa onnettomuus, jossa joku muu menehtyy.

Vaarallinen vauhti

Riskit liikenteessä moninkertaistuvat nopeasti, kun ylinopeus kasvaa tai kuljettaja on päihtynyt. Esimerkiksi 130 km/h nopeudella ajaminen 80 km/h alueella kasvattaa kuolonkolarin aiheuttamisen riskin satakertaiseksi verrattuna siihen, että ajaa enintään sallittua nopeutta. Jos veren alkoholipitoisuus on 0,4 ‰, riski aiheuttaa kuolemaan johtava onnettomuus on noin kymmenkertainen verrattuna selvin päin ajavaan kuljettajaan.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös