Seuraa meitä

Kaikki majakat eivät sovellu matkailukäyttöön

AJASSA

Kaikki majakat eivät sovellu matkailukäyttöön

Monia historiallisesti kiinnostavia majakkakohteita on jouduttu sulkemaan turvallisuussyistä. Säpin majakka Porin edustalla läpäisi vierailijoiden iloksi jälleen joka viides vuosi toteutettavan palotarkastuksen.

Väylä teettää turvallisuustarkastuksia majakoilleen säännöllisesti taatakseen jatkossakin mahdollisimman monen majakan matkailukäytön. Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta.Tänä kesänä suoritettiin joka viides vuosi tehtävä Säpin majakan palotarkastus. Väylän työturvallisuuden asiantuntija Risto Lappalainen teki samalla majakalle yleisen turvallisuustarkastuksen.
-Kokonaisturvallisuus on tärkeintä. Väylän tehtävänä on toteuttaa turvallisuustarkastukset ja kunnostustoimenpiteet majakoille, mutta osa tarkastuksista on myös viranomaisalotteisia, kuten tämän kesän palotarkastus, kertoo Lappalainen.
Säpin kohteen liikennehistorialliseen rakennuskantaan kuuluvat majakka, sen henkilökunnan rakennukset ja luotsiasema. Väylän omistuksessa oleva majakka on vuokrattu Säppi 2000 ry -yhdistykselle, jonka tehtävänä on ylläpitää Säpin saaren majakkakulttuuria. Yhdistys mahdollistaa vierailijoiden omatoimisen tutustumisen saareen ja majakkaan. Väylän tehtävänä on kuitenkin ylläpitää ja varmistua majakan turvallisuudesta.
Väylän omistamista majakoista kaikki eivät sovellu turvallisuutensa puolesta vierailukohteiksi, jonka vuoksi osa majakoista on jouduttu sulkemaan.
-Monet ihmettelevät, minkä vuoksi Väylä sulkee majakoita vierailukäytöltä. Itse majakathan ovat upeita, mutta osa näistä ei ole turvallisia matkailukäyttöön. Rahoitusta ja mahdollisuuksia kunnostukseen kaikkien majakoiden kohdalla ei valitettavasti ole ollut, harmittelee Lappalainen.

Monet majakat edelleen toimivia

Majakat esiintyvät monissa tunnelmallisissa majakkatarinoissa. Majakoilla onkin ollut tärkeä tehtävä merenkulun turvallisuudessa. Monet Suomen majakoista ovat edelleen merenkulun turvalaitteita. Merenkulun turvalaitteet merkitsevät väylää, jossa on turvallista liikkua.
-Suurin osa majakoista on edelleen toimivia merenkulun turvalaitteita. Näiden merkitys alusten navigoinnin suhteen on kuitenkin vähentynyt, kertoo vesiväylänpidon projektipäällikkö Joonatan Ahlroos Väylästä. Ahlroosin vastuualueena ovat Saaristomeren, Selkämeren ja Ahvenanmaan väylänhoito.
-Majakoiden rinnalla merenkulun turvalaitteita ovat muun muassa linjataulut, loistot, reuna- ja tutkamerkit, kummelit, poijut ja viitat. Näillä kaikilla pyritään turvaamaan aluksen kulku Suomen kivikkoisillä vesillä, jatkaa Ahlroos.
Vaikka majakoiden merkitys merenkulun turvalaitteena on vähentynyt, niissä ylläpidetään edelleen valoa. Majakkatarinoiden erakoituneiden majakanvartioiden sijasta majakkavalon syttymisestä vastaa nykyään Väylä. Historiallinen tunnelma on kuitenkin säilynyt ja majakoilla vierailu on yksi kotimaanmatkailun trendeistä.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta AJASSA

Ylös