Seuraa meitä

Kätilöopiston uudesta käytöstä järjestetään suunnittelukilpailu

AJASSA

Kätilöopiston uudesta käytöstä järjestetään suunnittelukilpailu

Helsingin kaupunki käynnistää kilpailun löytääkseen kumppanin Kätilöopiston sairaalan kehittämiseen.

Kilpailun tavoitteena on rakennuskokonaisuuden pääasiallinen säilyttäminen, mutta kilpailualueelle on mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa sekä tarvittavat piha-, pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Kilpailuun osallistuvilta ryhmiltä edellytetään osaamista vaativaan korjausrakentamiseen.

Kätilöopiston ja sairaalan toiminta rakennuksessa on loppunut. Entisen sairaalan tiloille etsitään arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen suunnitelma, joka ottaa huomioon rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon.

Kätilöopiston sairaalarakennus on maamerkki ja sillä on myös suuri historiallinen sekä symbolinen arvo noin puolen miljoonan helsinkiläisen syntymäpaikkana. Rakennuksen ja sen arvojen säilymisen turvaamiseksi se tullaan pääosin suojelemaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Kätilöopiston rakennuskokonaisuuden säilytettävät osat vaativat erittäin laajamittaista korjaamista. Osan rakennuskokonaisuudesta voi myös esittää korvattavaksi uudisrakennuksilla.

Kilpailun aikataulu

Kilpailulla pyritään tukemaan ja aktivoimaan Kumpulan kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana sekä lisäämään alueen asuntokantaa.

Tarkoituksena on, että alue varataan kilpailun voittajalle noin kahdeksi vuodeksi hankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja tonttien varaamisesta jatkosuunnittelua varten syksyllä 2023.

Kuva: Julius Jansson

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta AJASSA

Ylös