Seuraa meitä

Maunulassa kaadetaan puita kaasuputken rakentamisen takia

AJASSA

Maunulassa kaadetaan puita kaasuputken rakentamisen takia

Maunulanpuistosta kaadetaan tammikuun aikana parikymmentä puuta. Kaadettavat puut sijaitsevat Maunulan uurnalehdon itäpuolella Pirkkolantien läheisyydessä. Noin puolet puista on pienikokoisia. Puiden kaatamisella tehdään tilaa uuden maakaasuputken rakentamiselle.

Kaasuputken rakennustyöt liittyvät uuteen asuinrakentamiseen, jota on suunniteltu Pirkkolantien ja Pirjontien varteen. Alueella rakennetaan myös Raide-Jokeri-pikaraitiotietä. Uusi rakentaminen edellyttää nykyisen kaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Kaasuputkea pitää siirtää myös, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Kun kaasuputken rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää viiden metrin levyinen puuton vyöhyke maakaasuasetuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan. Työalueella tehdyissä kartoituksissa ei ole havaittu uhanalaisia kasveja tai eläimiä.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasgrid Finland Oy:ltä. Kaikki kaasuputken ja muun kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Lisätietoja putki- ja johtosiirroista saa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/johtosiirrot.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta AJASSA

Ylös