Seuraa meitä

Hyvä saattohoito turvattava lakimuutoksin

KOLUMNIT

Hyvä saattohoito turvattava lakimuutoksin

Eduskunta edellytti vuonna 2018 valtioneuvostoa asettamaan asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Se esittää yksimielisenä näkemyksenä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja saattohoidon saatavuutta sekä osaamista lisätä.

Saattohoitoa on ohjeistettu Suomessa vuosikausia pelkin suosituksin. Epäkohta on havaittu jo vuosia sitten ja aiheesta on tehty myös eduskunnassa lukuisia kirjallisia kysymyksiä, toimenpidealoitteita ja lakialoitteita. Myös hoitotyön ruohonjuuritasolta päättäjien tietoon on saatettu lukuisia kertoja viestiä, että suomalaisessa saattohoidossa on paljon korjattavaa. Palliatiivinen hoito pitää sisällään hyvän, oikea-aikaisen ja riittävän kivunlievityksen ja se on saatava yhdenvertaiseksi koko maassa kuten myös saattohoitoon erikoistuneiden hoivakotien ylläpito. Sedaation eli elämän loppuvaiheessa hyvin kivuliaan potilaan tilannetta helpottavan ja lääkkeillä tapahtuvan nukutuksen mahdollisuus on turvattava saattohoitotilanteissa. Potilaan, mutta myös omaisen hätä, huoli ja suru tarvitsee myös tulla kuulluksi ja sielunhoidollista ja henkistä tukea on oltava tarjolla.

Suomessa tulee myös huolehtia siitä, että lasten ja nuorten saattohoitoon panostetaan erityisellä osaamisella. Asiantuntija työryhmä toteaa muistiossaan, että pelkät saattohoito suositukset eivät riitä saattohoidossa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi, vaan tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän työn tulos on kauan odotettu totuus siitä, että ihmiselämän loppuvaihe ja elämän ehtoon viimeiset hetket ansaitsevat osakseen arvokkaan, kunnioittavan, osaavan, kipuja lievittävän, inhimilisen ja hyvän saatto- ja palliatiivisen hoidon. Loppuraportti ei esitä erillistä saattohoitolakia, mutta se esittää muutoksia jo olemassa olevaan lainsäädäntöön eli potilaan asemasta ja oikeuksista annettu lakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomen hallitus toimii nopeasti ja lähtee välittömästi valmistelemaan työryhmän loppuraportissaan esittämät lainsäädännölliset muutokset, jotta laadukkaasta ja hyvästä saattohoidosta tulee jokaisen kansalaisen subjektiivinen oikeus.

Lakimuutosehdotuksina työryhmä esittää muun muassa lisäyksiä hoitotahdon täydentämiseen, palliatiivisia erityishoidon keskuksia ja saattohoidon kiireellisten tilanteiden huomioimista. Yhtenä lakimuutoksena työryhmä esittää myös läheisen mahdollisuutta saada erityishoitorahaa sinä aikana, kun hän osallistuu vakavasti sairaan läheisensä saattohoitoon. Esitys on tärkeä ja se tukisi läheisen läsnäolon mahdollisuutta myös taloudellisesti vaativissa ja usein myös pitkäkestoisissa saattohoitotilanteessa.

Arja Juvonen kansanedustaja (ps) sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös