Seuraa meitä

KOLUMNIT

Kasvun paikka

Kaupungit ja kunnat laativat uuden valtuustokauden alussa lakisääteiset kaupunki- tai kuntastrategiat. Kaikkien kannattaa tutustua oman kaupungin tai kunnan strategiaan, tietääkseen mitä tulevina vuosina on tulossa. Elävä strategia on valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä. Asioita on priorisoitava ja kaikkea ei voida sisällyttää osaksi strategiaa.​ Strategian rooli ja merkitys on paikallisesti keskusteltava ja määriteltävä.​ Elävä kaupunkistrategia on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa.

Helsingin kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa lokakuun alussa. Helsingin tulevaisuus perustuu kestävään kasvuun, se on sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa ja se luo sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää hyvinvointia. Strategian esipuheessa sanotaan muun muassa, että kaupunki antaa ihmisille mahdollisuuden luoda pitkäjänteisesti elämänsä edellytyksiä ja kiinnittyä itselle mieluisiin ympäristöihin ja yhteisöihin. Lause kuvaa strategian tahtoa sijoittaa ihmisen ja kaupunkilaisen politiikan keskiöön. Helsingin ja helsinkiläisten suurin haaste on ilmastonmuutos, kuten koko Suomen. Siksi Helsinki priorisoi kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua. Nämä ovat arvokkaita itsessään, mutta myös elintärkeitä ihmisten henkiselle ja fyysiselle terveydelle. Helsingin hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan vuoteen 2030 ja Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelma uudistetaan, jonka osana laaditaan riittävät ja uskottavat toimenpiteet muun muassa liikenteen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseksi. Laadukas varhaiskasvatus, koulutus ja opetus ovat hyvän elämän perusta. Olen ylpeä siitä, että Helsinki panostaa koulutukseen ja osaamiseen, varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Aivan keskeistä laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi on henkilöstöpulan kestävä ratkaiseminen ja, että helsinkiläisille nuorille löytyy opiskelupaikkoja Helsingissä. Helsinkiin tullaan tulevalla kaudella perustamaan Pohjoismainen koulu, joka tulee olemaan todella kiinnostava hanke.

Nuorekas ja kestävästi kasvava Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu ovat elintärkeitä koko ikääntyvälle Suomelle – niin taloudelle kuin tulevaisuuden uskolle. Työllisyyden vahvistaminen ja yritysten edellytysten parantaminen, jotka molemmat ovat osa Helsingin strategian painopisteitä, ovat keskeisiä kestävälle taloudelle. On myös hyvä, että kaupunki ottaa entistä aktiivisemman roolin ulkomaisten yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden houkuttelussa ja Helsinkiin asettautumisen tukemisessa. Juuri nyt on aika panostaa kestävään kasvuun ja investointeihin.

”Kasvun paikka” on Helsingin kaupungin strategian otsikko. Mielestäni tämä kuvaa sekä kaupungin haasteista ja mahdollisuuksia kiteytetysti. Helsinki on viime vuosina kehittynyt hyvin, nojaten päättäjien yhteistyökykyyn, kaupunkilaisten osallisuuteen ja kaupungin kunnianhimoiseen kasvuun. Tästä voimme olla iloisia, mutta tähän ei voida tyytyä. Työ paremman kaupungin puolesta tulee olla jatkuva prosessi.

Silja Borgarsdóttir Sandelin RKP:n varapuheenjohtaja Helsingin kaupunginvaltuutettu

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös