Seuraa meitä

Katujengirikollisuus on kitkettävä, kun se on vielä mahdollista

KOLUMNIT

Katujengirikollisuus on kitkettävä, kun se on vielä mahdollista

Katujengirikollisuus on kasvava ongelma. Maassamme toimii jo toistakymmentä katujengiä ja kymmeniä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmää. Ruotsissa nuorisorikollisuutta ja katujengejä koskeva tilanne on pahentunut nopeasti. Ruotsi on aseväkivaltatilastoissa ohittanut Italian sekä Itä-Euroopan ja useisiin kaupunkeihin on muodostunut alueita, joissa erilaiset katujengit ja klaanit käyttävät käytännössä merkittävää valtaa. Yhteiskuntiemme samankaltaisuus huomioiden ei ole mitään syytä ajatella, etteikö Ruotsissa nähty kehitys voisi toistua myös Suomessa, ellemme ryhdy tehokkaisiin toimenpiteisiin viivytyksettä. Toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ennen kuin tilanne pahenee ja kun se on vielä mahdollista. Kokoomus on toistuvasti tehnyt asiassa toimenpide-ehdotuksia, mutta ikävä kyllä niihin ei ole maan hallitus riittävästi tarttunut.

Selvitysten mukaan moni jengien jäsenistä kokee jossain vaiheessa halua erota jengistä. Exit-toiminta on laajennettava koskemaan myös katujengien jäseniä. Exit-toiminta on keskusrikospoliisin koordinoimaa toimintaa, jolla mahdollistetaan turvallinen irtautuminen rikollisesta ympäristöstä ja vaikutuspiiristä. Jengeihin värväytymistä on ennaltaehkäistävä tarjoamalla nuorille tulevaisuudennäkymät. On purettava jengien toimintakykyä ja vetovoimaa. Poliisin, sosiaalitoimen, terveystoimen ja nuorisotoimen moniammatillisten tiimien muodossa tehtävää hyvää ankkuritoimintaa on vahvistettava. Se on tärkeä tuki myös kouluille ja vanhemmille kasvatustyössä. Poliisien määrää on lisättävä ja viranomaisten toimivaltuuksia on laajennettava. Poliisien määrä on nostettava nykyisestä noin 7400 poliisista yli 8000 poliisiin ja on turvattava myös muiden turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toiminta, jotta koko ketju toimii sujuvasti.

Suomessa on selvitettävä mahdollisuudet ottaa käyttöön uusi rikostiedustelulainsäädäntö, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaamman katujengien ja järjestäytyneeseen rikollisuuden ryhmien toimintaan puuttumisen. Rikoksen liittyminen jengien välienselvittelyyn on säädettävä rikoksen koventamisperusteeksi. Ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on nähty, että kun rangaistukset ampuma-aserikoksista ovat riittävän ankaria, on tällä selkeä rikoksia ennaltaehkäisevä vaikutus. On nähtävä, että monisyinen katujengi-ilmiö on osaltaan kytköksissä epäonnistumisiin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Suomen kotouttamispolitiikan siniseksi langaksi on otettava nykyistä vahvemmin kielen oppiminen, koulutus, osallisuus ja työnteko, jotka ovat tärkeimmät avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen.

Jengiytymisen keskeisenä syynä on kasautuneet ongelmat ja syrjäytymisen tunne yhteiskunnasta, jotka saavat nuoria hakemaan jengeistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Syrjäytymisen ja jengiytymisen juurisyitä on kitkettävä varhaisessa vaiheessa. Suomen tärkein tavoite, on että joka lapsi saa varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta oppimisen ilon, riittävät tiedot ja taidot, jotka kantavat toisen asteen tutkintoon ja sieltä tavoittelemaan unelmiaan. Olennaista on turvata kouluihin työrauha. On panostettava ennaltaehkäisevään työhön ja monialaiseen yhteistyöhön viranomaisten kesken, jotta nuoret saavat ajoissa apua. Suunnattoman arvokasta työtä niukoilla voimavaroilla tekevä lastensuojelu on aivan keskeisellä sijalla. Haluamme Helsingissä tukea oppimista ja hyvinvointia siten, että jokainen päiväkoti on hyvä päiväkoti, jokainen koulu on hyvä koulu. Monet opettajat työskentelevät arjessa sellaisten koululuokkien kanssa, joissa lisääntynyt erityisen tuen tarve haastaa koko luokan työrauhaa ja oppimismahdollisuuksia. Iloitsen siitä, että Helsingin budjettineuvotteluissa sovimme kasvatuksen ja koulutuksen määrärahoja nostettavaksi 600 eurolla lasta tai nuorta kohti. Tekeillä on toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on ehkäistä radikalisaatiota ja jengiytymistä.

Suomi on maailman turvallisimpia maita. Toimimalla ennakoivasti ja katkaisemalla huolestuttavan kehityksen voimme vielä varmistaa, että Ruotsin tie ei ole meidän. Kaikki Helsingin asuinalueet ja kadut on pidettävä turvallisina. Helsingin on oltava monien mahdollisuuksien kaupunki jokaiselle kasvaa, asua ja elää, tehdä työtä, yrittää ja opiskella. Ajatukset ja palaute aiheeseen liittyen ovat lämpimästi tervetulleitasari.sarkomaa@eduskunta.fi.

Sari Sarkomaa helsinkiläisten kansanedustaja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kolmen nuoren äiti

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös