Seuraa meitä

Kotihoidontuki nostettava arvoonsa

KOLUMNIT

Kotihoidontuki nostettava arvoonsa

Kun aiemmin on keskusteltu lähinnä kotihoidontuen leikkaamisesta, nyt työ- ja elinkeinoministeriön asettama tutkijatyöryhmä on esittämässä hallitukselle kotihoidontuen poistamista kokonaan. Kotihoidontuen murentamisen muutokset koskisivat suurta osaa lapsiperheistä. Kelan v. 2019 ilmestyneen vuosikirjan mukaan tukea käytti 87 prosenttia perheistä, jotka ovat siihen oikeutettuja. Näin radikaaleja ratkaisuja tulisi arvioida laajemmin kuin vain puhtaasti työllisyyden tai tasa-arvotilastojen kannalta. Kotihoidontuki mahdollistaa pienelle lapselle oikeuden oman äidin tai isän syliin.
Puolueemme ollessa hallituksessa sain ainoana kristillisdemokraattien ministerinä yksin puolustaa perheiden oikeutta kotihoidontukeen lukuisilta romutusyrityksiltä. Aloitteestamme hyväksyttiin aikoinaan kotihoidontuki, jota edelleen haluamme kehittää. Olisi myrkkyä, jos kotihoidontuki poistettaisiin aikana, jolloin syntyvyys on heikkoa. Se antaisi perheille väärän signaalin ja vahvistaisi perhekielteistä kuvaa. Kotihoidontuki on joustava tukimuoto, joka mahdollistaa perheen ja työn yhdistämisen ja ottaa huomioon perheiden valinnanvapauden ja lapsen edun. Valinnat hoitopaikasta pitäisi tehdä kodeissa eikä kokouksissa.
Perheiden valinnanvapaus ja lapsen etu ovat tärkeimmät perustelut alle kolmevuotiaiden lasten oikeudelle kotihoidontukeen. Kolmen ikävuoden raja on perusteltu niin kehityspsykologian kuin infektioriskien näkökulmasta. Kunnallinen päivähoitopaikka maksaa yhteiskunnalle yli kaksi kertaa enemmän kuin kotihoidontuki. Pienten lasten kotihoito tulee nähdä arvokkaana työnä ja investointina tulevaisuuteen. Suomalaista laadukasta varhaiskasvatusta ja päivähoitoa on samalla kehitettävä lapsiryhmiä pienentämällä.

Pidempiä kotihoidontuen kausia käyttävät etenkin vähemmän koulutetut ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevat äidit. Kotihoidontuen poistamisen sijaan sitä tulisi kehittää perheiden valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Työaikoihin tarvitaan perhejoustoja, mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja perheille oikeus päättää itse, kumpi vanhemmista käyttää perhevapaita. Ottamalla käyttöön kuntalisän kunnat voisivat olla tukemassa perheitä vaikean ajan yli. Kuntalisän merkitys on suuri, sillä perheiden saama pelkkä kotihoidon tuki on suuruudeltaan pieni. Kotihoidontuen poistaminen tietäisi varhaiskasvatukseen nykyistä huomattavasti suurempaa joukkoa alle kolmevuotiaita lapsia. Jo nyt varhaiskasvatuksessa on suuri pula ammattilaisista.
Toistuvat ideologiset hyökkäykset kotihoidon tukea vastaan aiheuttavat epävarmuutta lapsiperheissä. On surkeaa, että kotihoidolle ei anneta suurempaa arvoa. Äidit ja isät tekevät tuottavaa ja välttämätöntä työtä hoitaessaan lapsiaan. Kotihoidon tuen lakkauttaminen ei lisäisi kansantalouden varallisuutta vaan rapauttaisi talouden kestävyyttä alentamalla syntyvyyttä ja heikentämällä huoltosuhdetta.
Kotihoidon tulee olla tasa-arvoinen vaihtoehto kodin ulkopuolisen päivähoidon kanssa. Perheille tulee varmistaa perusturva lasten kotihoidon ajaksi ja lasta hoitaville vanhemmille taata asianmukainen eläkekertymä.

Päivi Räsänen
kansanedustaja, lääkäri

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös