Seuraa meitä

Oliko poliisihallituksella perustelut pakkopalautuksista luopumiseen?

KOLUMNIT

Oliko poliisihallituksella perustelut pakkopalautuksista luopumiseen?

Poliisihallitus on ilmoittanut tiedotteella, että poliisi keskeyttää pakkopalautukset Irakiin. Päätös herättää monia kysymyksiä. Tapaus onkin syytä arvioida huolellisesti. On pidettävä huolta siitä, että viranomaiset noudattavat Suomessa lakia.

Poliisihallituksen päätöksen perusteena on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisu, jossa katsottiin yhdessä yksittäisessä tapauksessa Suomen loukanneen ihmisoikeussopimusta. Irakiin oli palautettu henkilö, joka ennen pakenemistaan Suomeen oli yritetty murhata ja joka palattuaan Irakiin murhattiin. EIT katsoi, että tässä tapauksessa tuomioistuinten tekemä riskiarvio tämän henkilön osalta oli epäonnistunut. Tuomioistuin ei päätöksessään katsonut, että Suomen ratkaisutoiminnassa olisi jokin systemaattinen virhe.
Suomen perusoikeusjärjestelmän keskeisiä periaatteita on laillisuusperiaate. Kaikkien viranomaispäätösten on perustuttava lakiin. Erityisen ankara laillisuusperiaate on poliisin osalta, joka käyttää pakkovaltaa.
Poliisin tehtävä on panna toimeen muiden viranomaisten sille antamat tehtävät. Poliisi ei ole tiedotteessaan viitannut mihinkään lakiin, jonka nojalla se jättää noudattamatta sille annettavia tehtäviä. Jos oikeudellinen tulkinta muuttuu jossakin asiassa, on perusteltua, että toimenpiteen kohteelle annetaan aikaa saattaa tapauksensa uudelleen arvioitavaksi. Tästä ei kuitenkaan ole nyt kysymys, koska EIT:n ratkaisu koski vain yhden henkilön olosuhteiden riskiarviointia.

Omituista ratkaisussa on se, että se koskee vain palautuksia Irakiin. Se ei myöskään koske palautuksia rikoksen johdosta Irakiin. Jos turvapaikkapäätöksissä olisi jokin systemaattinen virhe, ei eroa pitäisi tehdä Irakin ja muiden palautusmaiden kesken. Jos Irak olisi liian vaarallinen, ei sinne voitaisi palauttaa myöskään rikoksesta tuomittuja.
Laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallista on se, että itse poliisihallituksen päätöstä, sen perusteluja eikä päätöksentekijää ole julkaistu. Kun oikeusvaltiossa tehdään päätöksiä, on läpinäkyvyys ja mahdollisuus saattaa päätöksentekijä vastuuseen järjestelmän keskeisiä elementtejä.
Huolestuttavinta asiassa on, että poliisihallitus tuntuu toimivan julkisen keskustelun paineen alaisena. Suomi ei ole saanut juurikaan kielteisiä päätöksiä EIT:lta turvapaikkapäätöksistään. Maahanmuuttovirastoon ja jopa tuomioistuimiin on kohdistunut usean vuoden kovaa painostuskampanjaa, jossa näiden on väitetty tekevän vääriä päätöksiä ja noudattavan liian kireää ratkaisulinjaa turvapaikka-asioissa. Onkin huolestuttavaa, jos poliittiset paineet horjuttavat laillisuusperiaatetta viranomaistoiminnassa.

Kimmo Sasi
perustuslakivaliokunnan
ex-pj

Mainos
Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

 • KOLUMNIT

  Mitä/missä on kaupunki?

  Kirjoittanut

  Kotimaisessa keskustelussa on vahva myytti siitä, että ”kaupunkipolitiikka” nousi politiikan sanastoon vasta 1990-luvulla Paavo Lipposen ensimmäisellä...

 • KOLUMNIT

  Sibelius, sauna ja sisu

  Kirjoittanut

  Suomen nykyinen puoluekenttä on hankala, jos on kaltaiseni konservatiivi. Omaa poliittista kotia on turha etsiä nykyisistä...

 • KOLUMNIT

  Hyödynnetään ulkotilojamme

  Kirjoittanut

  Pestään kädet, pidetään etäisyyttä, käytetään kasvomaskeja ja ollaan vastuullisia. Kipeinä ei vierailla sukulaisten luona, ei mennä...

 • KOLUMNIT

  Veroale sataisi yksiin laareihin

  Kirjoittanut

  Hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle aiheutti odotetusti vilkkaan keskustelun eduskunnassa – ja hyvä niin, se on terveen...

 • KOLUMNIT

  Kiusaaminen saatava loppumaan

  Kirjoittanut

  Koulukiusaaminen on puhututtanut merkittävästi viime päivinä. Keskustelu lähti liikkeelle Vantaan Kytöpuiston koulusta tapahtuneesta väkivallanteosta, jonka seurauksena...

Ilmoitus

Uusimmat artikkelit

Ilmoitus
Mainos
Ylös