Seuraa meitä

Poistetaan perintövero ja siirrytään luovutusvoittoveroon

KOLUMNIT

Poistetaan perintövero ja siirrytään luovutusvoittoveroon

Eräässä suomalaisessa päivälehdessä julkaistiin viikonloppuna artikkeli siitä, miten perintöveroa voi suunnitella säästääkseen tuhansia euroja, tai jopa vielä enemmän riippuen lähtökohdista. Kirjelmän esittämät menetelmät ovat laillisia ja jutussa todetaan, että verosuunnittelu ei ole laitonta niin kauan kun se tehdään avoimesti, rehellisesti ja tietenkin lakeja tai verosäännöksiä rikkomatta. Veroja ei saa vältellä, mutta mahdollisuuksia voi käyttää, eräs juristi toteaa. Tähän tietysti tulee olla osaamista tai käyttää juristien apua.

Itse olen sitä mieltä, että sen sijaan että jokainen meistä suunnittelee tulevaisuutta näkökulmasta miten tulevat sukupolvet maksavat niin vähän perintöveroa esim. suvun kesämökistä kuin mahdollista, meidän tulisi uudistaa perintöveroa kokonaisuudessaan. Perintö- ja lahjaverotusta on uudistettava pitkällä tähtäimellä ja olisi syytä pohtia perintö- ja lahjaveron kokonaan luopumisesta ja luovutusvoittoverojärjestelmään siirtymisestä. Luovutusvoittovero maksettaisiin, jos perintö myydään eteenpäin. Tiedämme, että tavalliset kansalaiset voivat joutua ongelmiin perintöveron takia. Harva meistä säästää rahaa, jotta voisimme joku päivä ehkä maksaa perintöveroa, jotta suvun kesämökkiä tai kotia ei tarvitse myydä. Moni suomalainen myös perii metsää enkä voi olla miettimättä olisiko niin, että avohakkuita joskus tehdään vain sen takia, että perintöveroa on maksettava.

Oikeudenmukaisempi tapa olisi siksi verottaa vasta siinä vaiheessa, kun perintö myydään. Ruotsi poisti perintöveron vuonna 2004 ja Norja vuonna 2014. RKP kannattaa perintöveron poistoa, mutta on ehdottanut ensimmäisenä askeleena, että vero poistetaan perheyritysten sukupolvenvaihdosten osalta. Tämä vahvistaisi pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta investoida ja tarjota työpaikkoja. Uudet työpaikat syntyvät Suomessa ennen kaikkea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Monet näistä ovat perheyrityksiä, joissa joustava sukupolvenvaihdos on liiketoiminnan jatkumisen edellytys. Onnistunut sukupolvenvaihdos on siis mitä suurimmassa määrin myös työllisyyskysymys. Sukupolvenvaihdosten suurimpiin haasteisiin kuuluu verotus siksi olisi myös syytä tukea yritysten sukupolvenvaihdoksia ja myös tähän hätään olisi syytä luopua perintö- ja lahjaverosta kokonaan yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Toimenpiteellä olisi dynaamisia vaikutuksia ja se parantaisi työllisyyttä ja lisäisi yritysten investointeja.

Pitkällä tähtäimellä olisi perusteltua luopua verosta kokonaan ja korvata se luovutusvoittoverolla. On tutkittu, että tällaisella uudistuksilla ei ole merkittäviä tulonjakovaikutuksia. Eduskuntapuolueista ymmärtääkseni vain RKP luopuisi suoraan perintöverosta. Suomen olisi järkevä seurata pitkällä aikavälillä Ruotsin ja Norjan esimerkkejä poistamalla perintövero ja siirtyä luovutusvoittoverojärjestelmään. Helpotetaan suomalaisten huolia perintötilanteissa.

Silja Borgarsdóttir Sandelin RKP:n varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingissä

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös