Seuraa meitä

Tytöille ja pojille kasvurauha!

KOLUMNIT

Tytöille ja pojille kasvurauha!

Nuorisopsykiatrit ovat esittäneet huolen sukupuolen vaihdosta haluavien alaikäisten määrän huimasta kasvusta viime vuosina. Sateenkaariyhteisöjen taholta murrosiän identiteettiongelmiin tarjotaan selitykseksi väärää sukupuolta. Nuorena aloitetut hormonihoidot, rintojen poisto ja sukuelinten leikkaukset aiheuttavat pysyviä ja palautumattomia vaurioita, joita monet katuvat vuosien jälkeen.
Tuleva eduskunta joutuu ottamaan kantaa ehdotuksiin translain muutoksista ja sukupuolen käsitteen laajentamisesta. Kahden sukupuolen sijaan lainsäädäntöön haluttaisiin kolme tai useampia. Translakiin haluttaisiin jokaiselle oikeus määrätä sukupuolensa ilman lääketieteellistä selvitystä ja mahdollisuus sukupuolen ”korjaamiseen” kaikenikäisille. Tähän lainmuutokseen ovat sitoutuneet lähes kaikki eduskuntapuolueet, myös kokoomus ja keskusta vihervasemmistopuolueiden lisäksi. Vaikka ehdotus käytännössä koskettaa pientä vähemmistöä, se merkitsisi syvää muutosta ihmiskäsitykseemme. Biologisesti sukupuolia on vain kaksi. Intersukupuolisuus on sukupuolen kehityshäiriö, joista kärsiviä syntyy vain muutamia vuosittain. Transnuoret ovat pääsääntöisesti syntyneet normaalisti tyttöinä ja poikina.
Viime hallituskaudella ministeri Arhinmäen toimesta laadittiin luonnosta tasa-arvolain muutoksesta. Laki naisten ja miesten tasa-arvosta olisi muutettu koskemaan ”monia” sukupuolia. Tämän sain valtioneuvoston jäsenenä torjuttua.

Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta. Uusissa ekaluokkalaisten tietolomakkeissa sukupuoli on pyydetty määrittelemään: poika, tyttö vai muunsukupuolinen. Tälle kyselylle ei ole biologista eikä juridista perustaa. Jaottelussa on sekoitettu sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti. Ihmisen perustietona voidaan kysyä ikää, mutta ei sisäistä kokemusta iästä. Moni ikäiseni kokee itsensä biologista ikäänsä nuoremmaksi. Samoin ei ole tarkoituksenmukaista kysellä ihmisten sukupuoleen liittyvästä kokemuksesta.
Sukupuolineutraalia ideologiaa edustavat järjestöt Seta ja Sexpo ovat saaneet jalansijan myös koulujen elämään niin kouluvierailuiden kuin oppimateriaalin kautta. Aineistoissa lapsia kannustetaan seksuaalisiin kokeiluihin ja paljastavaan nettikäyttäytymiseen, joka altistaa seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle.
Koulujen seksuaalikasvatuksessa sitoutumisen, uskollisuuden ja perhe-elämän näkökulma on jäänyt ohueksi. Nuoren tulevaisuuden kannalta avioliittoon ja perhe-elämään valmistautuminen on paljon oleellisempaa kuin poikkeavuuksiin ja teknisiin suorituksiin tutustuminen.
Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla tulee olla tilaa yksilöllisyydelle. Mitään ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pidä leimata sukupuolen mukaan. Tyttöjä ja poikia tulee tukea löytämään omat vahvuutensa.
Tutkimuksissa on todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä. Tyttöjen ja poikien oman sukupuoli-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha.

Päivi Räsänen
kansanedustaja,
lääkäri

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös