Seuraa meitä

Ihmisten arvaamaton käytös on tietyömaalla suuri vaara

LIIKENNE

Ihmisten arvaamaton käytös on tietyömaalla suuri vaara

Tietyömaille tyypillinen vaaratilanne aiheutuu, kun muut tiellä liikkujat ajavat liian lujaa ja läheltä siellä työskenteleviä ihmisiä tai työkoneita. Työmaahenkilöstö kokeekin autojen kovan vauhdin suurimmaksi riskiksi omalle turvallisuudelleen.

Jokainen vaaratilannekin on tietyömaalla liikaa ja siksi keinoja nopeuksien hillitsemiseksi haetaan jatkuvasti lisää. Jalan työmaalla oleva henkilö on luonnollisesti heikommassa asemassa törmäystilanteessa kuin autossa oleva, mutta toisaalta autonkin luoma turvallisuuden tunne voi olla harhaa. Työkoneet ovat suuria ja painavia ja työmaan liikenne kulkee muun liikenteen seassa, kun asfalttimassaa tuodaan raskailla kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä.

– Työtapaturmalle altistumiselle suurin riskihetki on työvuoron lopussa ja itse asiassa työvuoron jälkeen, kun tsemppaaminen loppuu ja lähdetään kotia tai majoitusta kohti. Työntekijät myös turtuvat jonkin verran liikenteen vaaroihin, mutta pääasiassa ohikulkeva liikenne koetaan ahdistavaksi ja pelkoa lisääväksi asiaksi. Erityisesti tämä korostuu suurien nopeuksien väylillä, NCC:n työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino sanoo.

– Työmaanaikaisten nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen on jatkuva murheemme. Tänä vuonna olemme ottaneet uudestaan keinovalikoimaamme koneisiin kiinnitettävän nopeusnäytön, josta olemme saaneet positiivisia kokemuksia. Tulemmekin todennäköisesti lisäämään näyttöjä työmaillemme. Useissa sopimuksissa on tilaajan puolelta vaatimus joidenkin kohteiden osalta saattoauton käytöstä, mikä nähdään erinomaisena asiana. On kuitenkin huomattava, että rekat eivät aina pysty ohittamaan työmaata edes saattoauton vauhdissa, vaan joutuvat hidastamaan vielä enemmän, jotta kapeista kohdista voidaan mennä turvallisesti ohi. Raskaat ajoneuvot kiihtyvät hitaasti tietyömaan jälkeen, ja tämä aiheuttaa joskus vaarallisia ohituksia tietyömaalla, jossa ei pidä milloinkaan ohittaa edellä ajavaa, vaikka vauhti olisi kuinka hidas,NCC:n Asfaltin mobiiliyksikön aluejohtaja Ilmo Hyyppä huomauttaa.

Syyspimeys lisää vaaran paikkoja

Syksyn kosteus, sumu ja pimeys tuovat huomattavia lisähaasteita tietyömaille. Pimeällä työtekijöillä saattaa olla käytössään esimerkiksi otsavalaisimia, jotka pyritään säätämään niin, etteivät ne sokaise ohikulkevia katsekontaktissa. Sama kannattaa muistaa toisin päin. Pitkät valot tai valojen vilkuttelu saattavat sokaista työmaalla työskenteleviä ja aiheuttaa näin suurenkin vaaran.

Vinkkejä tietyömaan turvalliseen ohitukseen

NCC:n aluejohtaja Ilmo Hyyppä ja työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino antavat muutamia käytännön vinkkejä tietyömaan turvalliseen ohitukseen:

-Huomioi tietyömaalle tullessa tärkeimmät: ihmiset, koneet ja liikennemerkit.
-Noudata liikennemerkkejä, liikennevaloja ja liikenteenohjaajien käskyjä.
-Nopeusrajoitus on maksiminopeus, tarvittaessa pitää hiljentää ja aina varautua myös pysähtymään.
-Älä ohita edellä kulkevaa ajoneuvoa, vaikka se pysähtyisi.
-Laita autoradio hiljaiselle, jotta kuulet poikkeustilanteissa annettavat ohje- tai huomiohuudot.
-Päällystystyömaan maksiminopeus on 30 km/h, moottoriteillä 50 km/h. -Jälkimmäinen tuntuu siellä työskentelevistä todella kovalta ohitusnopeudelta, joten jos ohitat ihmisiä läheltä, hiljennä alle maksiminopeuden.
-Valmistaudu pysähtymään tarvittaessa ja odota rauhassa, kunnes saat luvan tai voit muuten lähteä turvallisesti ohittamaan tietyömaata.
-Kommunikoi työmaaihmisten kanssa vain välttämättömissä tilanteissa ja silloinkin mieluiten niin, että pysäköit auton ensin turvalliseen paikkaan. -Kaikki keskustelu keskeyttää työmaan keskittymisen ja aiheuttaa turhaa häiriötä.
-Älä käytä kaukovaloja, vilkuttele valoja tai käytä muita merkkejä.
-Koita ajaa työmaan ohi noudattaen riittävää turvaväliä ilman nopeita kiihdytyksiä, jolloin tasainen kulku auttaa paitsi työmaata, myös perässä kulkevia.

Kuva: NCC

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös