Seuraa meitä

Nuorten liikenneturvallisuus alle EU:n keskitason

LIIKENNE

Nuorten liikenneturvallisuus alle EU:n keskitason

Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa ja suomalaiset kantavatkin huolta nuorten liikenneturvallisuudesta. Ajokortin antamista poikkeusluvalla jo 17-vuotiaille ei pidetä kansalaisten keskuudessa hyvänä uudistuksena.

Yli kolme neljästä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta suomalaisesta on huolissaan nuorten liikenneturvallisuudesta. Nuoret ovat viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias, ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason.

–Nykytilannetta ei voi hyväksyä. Nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita ja tutkittuun tietoon perustuvia toimenpiteitä. On esimerkiksi todella tärkeää edistää suunnitelmallisen liikennekasvatuksen toteutumista kaikilla kouluasteilla, sanoo Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.
Neljä liikenneturvallisuuden parantamiseen käytettyä pääkeinoa ovat infrastruktuuriratkaisut, ajoneuvojen kehittäminen, sääntely lakien ja valvonnan kautta sekä kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen.

Liikenneturvallisuuden ydin, johon kaikilla keinoilla pyritään vaikuttamaan, on käyttäytyminen. Se lopulta ratkaisee, onko järjestelmä turvallinen. Etenkin nuorten käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaasti sosiaaliset normit, sillä vertaisryhmään kuuluminen on tärkeää. Kun huomioimme käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden väliset suhteet, voimme monella tasolla toimimalla vahvistaa nuorten liikenneturvallisuutta ja luoda turvallisuutta tukevia normeja. Riskinoton liikenteessä ei tarvitse automaattisesti kuulua nuoruuteen, vaan nuorilla on oikeus suojeluun, muistuttaa Anteroinen.

Ei ikäpoikkeusluvalle

Nykyisen ajokorttilain myötä henkilöauton ajokortin voi saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Liikenneturvan kyselyssä vain joka neljäs suomalainen oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että mahdollisuus saada henkilöauton ajo-oikeus 17-vuotiaana on ollut hyvä muutos.

–Uuden kuljettajan riski liikenteessä on tutkimusten mukaan sitä suurempi, mitä vähemmän hänellä on ikää. Poikkeuslupa on monelle 17-vuotiaalle erittäin tärkeä ja toimiva ratkaisu, mutta prosessia voisi täsmentää helpoilla keinoilla. Poikkeuslupiin liittyviä ehtoja voisi punnita entistä tarkemmin ja samanaikaisesti miettiä sitä, miten nuorta kuljettajaa voisi tukea yhä paremmin. Lisäksi voisi pohtia erilaisten rajoitusten hyödyntämistä, Anteroinen avaa.
Anteroisen mukaan poikkeuslupapäätökseen voitaisiin esimerkiksi liittää ehto kuljetuksista, joihin lupa oikeuttaa, ennen kuin vähimmäisikävaatimus täyttyy. Nuorta kuljettajaa voitaisiin ohjata myös lainsäädännön ja teknologian avulla. Poikkeuslupaehtoja kiristämällä nuori voisi kerryttää ajokokemusta turvallisemmalla tavalla. Ehdot ja rajoitukset korostaisivat myös sitä, että kyseessä on nimensäkin mukaisesti poikkeuslupa.

–Yksi esimerkki on se, ettei poikkeuslupaa myönnettäisi henkilölle, joka on määrätty ajokieltoon aiemmalla ajokorttiluokalla. Nuorella on jo paljon taitoja turvalliseen liikkumiseen, mutta ikävaiheeseen kuuluva voimakas kehitys aivoissa tuottaa haasteita harkintakykyyn ja tunteiden säätelyyn. Myös vertaisryhmän – esimerkiksi auton täynnä kavereita – merkitys liikennekäyttäytymiseen on usein iso niin hyvässä kuin pahassakin, Anteroinen toteaa.

Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös