Seuraa meitä

Onhan venereissun päällikkö tiedossa?

LIIKENNE

Onhan venereissun päällikkö tiedossa?

Veneilyonnettomuuksien huippukuukausi on maassamme perinteisesti ollut heinäkuu. Kesäkuun alussa voimaantullut uusi vesiliikennelaki korostaa päällikön vastuuta.

Suomessa tapahtui viime vuonna kaikkiaan yli 2 100 huviveneilyonnettomuutta. Onnettomuuksien huippukuukausi on maassamme perinteisesti ollut heinäkuu, jolloin viime vuonnakin tapahtui liki kolmannes kaikista huviveneilyonnettomuuksista. Veneilyn sesonkikautena on hyvä kerrata turvallisen ja vastuullisen veneilyn säännöt sekä käydä läpi 1.6. voimaantullut uusi vesiliikennelaki, johon on koottu yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt.
-Uuden vesiliikennelain tavoitteena on ollut lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja helpottaa veneilijöiden arkea, kun säädökset ja ohjeistukset löytyvät nyt yhdestä paketista. Näemme, että entistä selkeämmät pelisäännöt tukevat kaikkia veneilijöitä ja auttavat näin vastuullisen veneilykulttuurin leviämistä, painottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Veneellä on oltava päällikkö

Yksi merkittävä muutos uudessa vesiliikennelaissa on päällikön vastuun korostaminen. Ennen kuin vesille lähdetään, on aina tiedettävä, kuka kantaa veneessä vastuun. Päällikön tuleekin huolehtia vesikulkuneuvon turvallisuudesta ja siitä, että kaikkia veneessä olevia on ohjeistettu turvalliseen toimintaan. Päällikkö myös vastaa siitä, että varusteet ovat helposti saatavilla eli esimerkiksi kelluntapukineita ei voi matkan aikana säilyttää lukkojen takana.

Väistämissäännöt haltuun

Suomi on yksi maailman venetiheimmistä maista. Vuoden 2019 kesäkuussa rekisteröityinä oli maassamme peräti 217 000 venettä ja lisäksi rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolisia veneitä on vielä lähes miljoona. Vilkas kesäkausi merkitsee myös huviveneilyn ja kauppamerenkulun kohtaamisia, jossa yksikin läheltä piti -tilanne on liikaa. Vesillä liikuttaessa ei ole etuajo-oikeuksia, ainoastaan väistämisvelvollisuuksia.

Väistämisvelvollisuudet:

-Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki kauppamerenkulun väylät rannikollamme lasketaan tällaisiksi ahtaiksi kulkuväyliksi, joten niillä liikkuessaan veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.
-Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta.
-Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.
-Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.
-Liikkuva ja paikallaan oleva kohtaavat: Ohittava vene väistää ohitettavaa.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös