Seuraa meitä

Suomalaiset ottaneet pienen ylinopeuden tavaksi

LIIKENNE

Suomalaiset ottaneet pienen ylinopeuden tavaksi

Yli puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta autoilevista kertoo, että pienet nopeusrajoituksen ylitykset ovat tulleet tavaksi. Moni myös kokee alle nopeusrajoituksen ajavat ärsyttävinä. Toisaalta joka toinen kokee, että muu liikenne pakottaa usein ajamaan kovempaa kuin haluaisi ajaa. Liikenneturva muistuttaa, että nopeusrajoituksille on syynsä. Nopeuden kasvaessa myös riskit lisääntyvät.

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä selvitetään suomalaisten suhtautumista nopeusrajoituksiin. Pienestä nopeusrajoituksen ylittämisestä on tullut tapa 57 prosentille vastanneista. Liikenteen rytmin mukana ajaminen koettiin tärkeänä. Lähes kolme viidestä vastanneesta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen väitteen kanssa, että on turvallisempaa kulkea muun liikenteen tahtiin kuin noudattaa nopeusrajoituksia.

”Nopeusrajoitukset ovat asiantuntijoiden asettamat ja ne perustuvat sekä fysiikan lakeihin että liikenneympäristön muuttujiin. Nopeusrajoituksessa on siis kyse yhteisestä sopimuksesta, suurimmasta sallitusta nopeudesta, jonka puitteissa liikennevirta kulkee. Yksittäinen kuljettaja ei voi perustellusti määritellä itselleen muita korkeampaa rajoitusta”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen toteaa ja muistuttaa, että jatkuva ylinopeus lisää myös ajamisen stressaavuutta.
”Jos jatkuvasti paahtaa muuta liikennettä nopeammin, nopeuttaan joutuu pumppaamaan sekä kiinni ajettavan jonon että kameravalvonnan takia. Myös tarve ohittamiselle kasvaa, mikä lisää ohituksessa tapahtuvien virhearviointien tai muiden ajovirheiden riskiä. Ylinopeus on usein myös yksi vakavien onnettomuuksien taustatekijöistä. Ylinopeuden ongelmat eivät välttämättä konkretisoidu juuri tänään ja juuri sinun kohdallasi, mutta jollekin tienkäyttäjälle jonain päivänä. Siksi yhteisten sääntöjen noudattaminen on tärkeää.”

Hitaammin ajavien ärsyttäessä on syytä tutkailla omaa asennettaan

Kyselyyn vastanneista valtaosa tietää autonsa nopeusmittarin virheen. Neljä viidestä myös huomioi virheen ajossaan nostamalla nopeuttaan virheen verran. Yksi seitsemästä vastanneesta kertoo, ettei huomioi mittarivirhettä nopeudessaan.
Puolet kokevat, että muu liikenne pakottaa usein ajamaan kovempaa kuin haluaisi. Kolme neljästä kokee alle sallitun nopeusrajoituksen ajavat ärsyttäviksi maanteillä, hieman harvempaa ärsyttävät hitaammin ajavat taajamissa.
”Mittarivirheen huomioonottaminen näyttää olevan arkinen laskutoimitus monelle autoilijalle, eikä välttämättä se syy siihen, miksi ajaa nopeusrajoitusta alhaisempaa nopeutta. Ratissa voi olla iäkkäämpi henkilö tai vielä kokematon kuljettaja. Toiselle ongelmaton ajokeli voi toiselle aiheuttaa haasteita. Jos hitaammin ajavat risovat, voisiko ärsyyntymisen sijasta miettiä, että kuljettajalla voi olla syynsä nopeuden valintaan”, Heiskanen ehdottaa.

Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös