Seuraa meitä

Koronapassi Nyt

KOLUMNIT

Koronapassi Nyt

Ihmisoikeuksien lähtökohta on, että ihmisillä on vapaus toimia omien toiveidensa mukaisesti. Eli kaikki on sallittua, mikä ei nimenomaan lailla ole kiellettyä. Kieltoihin tarvitaan aina selkeät perustelut, joilla turvataan muiden ihmisten perusoikeuksia.
Koronan vuoksi ihmisille on asetettu kieltoja. Tosin Suomessa kiellot on monilta osin annettu suosituksina. Tämä on aiheuttanut sekaannusta, koska jokainen itse päättää, noudattaako suositusta. Laillisten kieltojen edellytyksenä on, että ne ovat välttämättömiä tartuntojen torjumiseksi ja että ne ovat myös tehokkaita keinoja verrattuna muihin keinoihin ja aiheuttavat mahdollisimman vähän vahinkoa.
Useissa EU-maissa on otettu käyttöön rokotepassi. Sen tarkoituksena on todistaa, että henkilö ei itse sairastu koronaan, eikä aiheuta vaaraa tartuttamalla muita. Tällaiselle ihmiselle ei luonnollisestikaan ole perusteita asettaa koronasta aiheutuvia rajoituksia.
Suomessa tapahtuma-ala esitti hyvissä ajoin keväällä koronapassin käyttöönottoa kesän tapahtumia varten. Eräät vapausoikeuksien rajoituksista viehättyneet ministerit katsoivat, että koronapassia ei voi ottaa käyttöön, koska se loukkaa tasa-arvoa. Perustelu oli se, että jossei yleisötilaisuuksiin voida päästää koronaa levittäviä henkilöitä, loukkaa heidän tasa-arvoaan se, jos sinne päästetään todistetusti riskittömiä. Tämä ideologinen ajattelu lähti periaatteesta, että kaikki on kiellettyä, mikä lailla ei ole sallittua.

Jotkut tutkijat esittivät, että tieto rokotuksesta on arkaluonteinen terveystieto. WHO:n rokotuskortti on vuosikymenet ollut yleisesti käytetty asiakirja. On kohtuullista, että festivaaleille pyrkivällä henkilöllä on todistustaakka siitä, ettei hän ole riski. Hän siis voi itse päättää käyttääkö koronapassia vai haluaako salata rokotustiedon. Mina en koe tietoa arkaluonteisena.
Jotkut tutkijat katsoivat, että rokotus ei voi olla ainoa peruste. Juuri siksi koronapassiin kaikissa maissa saa merkinnän myös sairastetusta koronasta ja koronatestistä. Nämä ovat muut tavat todistaa riskittömyys.
Jotkut tutkijat puhuivat myös yhdenvertaisuudesta. Vapaus osallistua tilaisuuksiin on perusoikeus. Jos sitä rajoitetaan, se täytyy tehdä mahdollisimman suppeasti. Eli kohderyhmän pitää olla vain ne henkilöt, jotka muodostavat riskin taudin tarttumiselle. Yhdenvertaisuus ei ole missään ihmisoikeusvaltiossa peruste rajoittaa ihmisten perusoikeuksia. Rajoittamisen pitää tapahtua toki johdonmukaisesti kutakin samaan ryhmään kuten rokotettuihin kuuluvaa henkilöä samalla tavalla kohdellen.
Nyt tuntuu siltä, että kun koronapassia on vaikea vastustaa, sen käyttöönotto pyritään lykkäämään mahdollisiman pitkälle syksyyn. Ministeri Kiuru ei ole vielä lomaltaan ehtinyt käynnistää valmistelua. Sitä joudutaan tekemään nyt muissa ministeriöissä. Ei olisi yllätys, jos Kiuru lähettäisi mahdollisesti valmistuvan esitysluonnoksen oikein pitkälle lausuntokierrokselle. Rokotepassille voi käydä kuten rokotejärjestyksen muuttamiselle. Päätökset saadaan voimaan silloin, kun niistä ei ole enää hyötyä.
Kulttuuritilaisuuksille, suurille kokouksille ja ravintoloille on tärkeää, että syksyn alussa päästään takaisin mahdollisimman pitkälle normaalitilanteeseen. Rokotuspassilla se on mahdollista. Poliittinen päätöksenteko ei saa olla ongelma, vaan sen pitää olla ongelman ratkaisu. Siksi hallituksen ja eduskunnan pitää ryhtyä töihin ja säätää jo elokuussa laki koronapassista.

Kimmo Sasi
perustuslakivaliokunnan
ex-puheenjohtaja

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös