Seuraa meitä

Suomen operaatio Kabulissa jää historiaan

KOLUMNIT

Suomen operaatio Kabulissa jää historiaan

Puolustusvoimien joukko saapui Kabuliin lauantaina 21.8., tehtävänään suojata ulkoministeriön työntekijöitä sekä osallistua suomalaisten ja Suomea palvelleiden evakuointiin. Päätös asiasta tehtiin tasavallan presidentin ja hallituksen toimesta loppuviikon aikana, ja asiasta annettiin myös selonteko pikavauhtia eduskunnalle perjantain aikana.
Puolustusvoimien joukkojen osallistuminen oli välttämätöntä evakuoinnin onnistumiseksi erittäin vaikeissa olosuhteissa. Turvallisuustilanne alueella oli jatkuvasti altis nopeille muutoksille. Kentän porteilla tapahtui ampumavälikohtaus. Torstaina illalla tapahtui myös kuolonuhreja vaatinut pommi-isku. Suomalaiset joukot eivät olleet näissä tilanteissa osallisina.
Kabuliin lähettämämme joukko valittiin asiantuntijuus edellä. Suojausjoukkoon ja sen tukemiseen käytettiin Puolustusvoimien henkilökuntaa Maavoimista, Ilmavoimista, Puolustusvoimien logistiikan ja johtamisjärjestelmän henkilöstöä sekä suomalaista henkilöstöä koti- ja ulkomaisista esikunnista.
Tukitehtävää jatkettiin niin pitkälle kuin se katsottiin käytännössä mahdolliseksi. Joukko toimi ja poistui yhdessä ulkoministeriön virkamiesten kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden maiden joukkojen kanssa. Aiemmat opit otettiin käyttöön uudenlaisessa tilanteessa.
Tehtävän suorittamiseen osallistuneet sotilaamme ansaitsevat kaiken kiitoksen ja tunnustuksen. Puolustusvoimat osoitti jälleen kerran pystyvänsä toimimaan nopeasti ja ammattitaitoisesti vaikeissa olosuhteissa. Myönteistä on myös se, että joukkomme ei joutunut turvautumaan voimakeinoihin tehtävänsä aikana.

Vaikka joukkomme eivät joutuneetkaan iskujen kohteiksi, jättää tällainen tehtävä jälkensä. Sotilaillamme on mahdollisuus kriisinhallintaoperaatioissa käytössä olevaan jälkipurkuun. Avun antajakin voi tarvita tukea. Nykyisin tämä onneksi ymmärretään.
Operaatio oli osoitus kyvystämme reagoida nopeasti kehittyviin, yllättäviin ja haastaviin tilanteisiin. Myös maamme päätöksentekojärjestelmä osoitti kykenevänsä nopeisiinkin ratkaisuihin, ja eri hallinnonalat osoittivat yhteistyökykynsä. Kiitän ulkoministeri Haavistoa ja tasavallan presidenttiä hyvästä yhteistoiminnasta asian hoidossa.
Pohtimisen ja kehittämisen aiheita operaatio antaa runsaasti. Lainsäädäntöämmekin on arvioitava vastaisuuden varalle. Lain pitää mahdollistaa nopea päätöksenteko ja toiminta, kun sitä tarvitaan. Erilaisia yllättäviä tilanteita voi tulla jatkossakin. Tiukan paikan tullen valmiutemme on syytä olla kunnossa niin sotilaallisen suorituskyvyn, päätöksentekokyvyn kuin lainsäädännönkin osalta.

Antti Kaikkonen (kesk.)
Kirjoittaja on
puolustusministeri

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOLUMNIT

Ylös