Seuraa meitä

Aina eivät rahat riitä

KOTIPLUS

Aina eivät rahat riitä

Iällä on merkitystä, kun tarkastellaan Pohjoismaiden kuluttajien velkaantumisen trendiä. Intrumin uusi analyysi osoittaa, että perintätoimeksiantojen määrä yli 60-vuotiaiden keskuudessa on kasvanut 25 prosenttia kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan alle 30-vuotiaiden henkilöiden perintätoimeksiantojen määrät ovat kehittyneet hitaammin.K

Intrumin tuore Nordic Debt Collection -analyysi pohjautuu Intrumin dataan miljoonista B2C-perintätoimeksiannoista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Analyysin perusteella voidaan todeta, että perintätoimeksiantojen määrät kasvoivat maltillisesti vuoden 2018 aikana luotonoton ollessa samanlaista eri ikäryhmien välillä. 

-Viime vuosien kehityksen perusteella iällä näyttää olevan entistä vähemmän merkitystä maksukäyttäytymistä arvioitaessa. Pohjoismaissa perintätoimeksiannot ovat nousseet eniten yli 60-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa. Demograafiset muutokset sekä muutokset kulutustottumuksissa selittävät ilmiötä, kertoo Anette Willumsen, Intrumin Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja.

 Kahden viime vuoden aikana ikäihmisten perintätoimeksiantojen määrä on kasvanut yli 25 prosenttia, vaikkakin kasvu alkoi erittäin matalalta tasolta. Vertailun vuoksi, perintätoimeksiantojen määrät alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä sekä 30-60 -vuotiaiden ikäryhmässä ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin, 13 ja 11 prosentin vauhdilla.

Viimeisen 18 kuukauden aikana keskimääräinen perintätoimeksiantojen määrä nuorten keskuudessa on pienentynyt kaikissa muissa maissa, paitsi Suomessa.

Iälle luottoa

-Ikää on totuttu pitämään luotonmyöntämisen perusteena oletuksena, että iäkkäämmät ihmiset ovat parempia lainanmaksajia kuin nuoret. Maksamiseen liittyvän tiedon analysointi osoittaa nyt tämän olettamuksen olevan virheellinen. Olettamusten sijaan luottopäätökset tulisi perustaa entistä enemmän kerättyyn ja tutkittuun tietoon, painottaa Juha Iskala, Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja.

-Viime vuosien korkeisiin perintätoimeksiantojen määriin nähden on ollut positiivista havaita, että perintätoimeksiantojen keskimääräinen lukumäärällinen kasvu nuorten keskuudessa Pohjoismaissa on hidastunut. On myös merkillepantavaa, että nuorten perintätoimeksiantojen määrän kasvun hidastuminen on jyrkässä kontrastissa muihin ikäryhmiin verrattuna. Tämä tukee havaintoa, että yhä useammalle nuorelle myönnetään nyt luottoa, Willumsen lisää.

 Luotonsaantia nuorille kuluttajille on saattanut rajoittaa Pohjoismaiden suhteellisen heikko nuorisotyöllisyyden kehitys 2010-luvulla, lukuun ottamatta Ruotsia.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös