Seuraa meitä

Asuntojen hintojen nousu jatkuu Helsingissä

KOTIPLUS

Asuntojen hintojen nousu jatkuu Helsingissä

Vuonna 2019 asuntojen keskineliöhinnat nousivat Helsingissä 118 eurolla edellisvuoteen nähden. Keskineliöhinnan kasvu oli 2,7 prosenttia, mikä jäi 0,3 prosenttiyksikköä 2010-luvun keskimääräisestä vuosikasvusta.

Helsinkiläisen asunnon keskineliöhinta oli 4 323 euroa vuonna 2019. Koko kaupungin keskineliöhinta on noussut tasaisesti 2010-luvun ajan. Asuntojen keskineliöhinta onkin yli kaksinkertaistunut Helsingissä 2000-luvun aikana. Vuotuinen kasvu ei kuitenkaan ole ollut erityisen nopeaa eikä kehityksen suunnassa ole tapahtunut nopeita muutoksia. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019 -julkaisusta.

Helsingissä korkeimmat keskineliövuokrat ovat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa (20,52 €/m²). Edullisimmat vuokrat vuonna 2019 olivat Helsingin kaupungin omistaman vuokrayhtiön, Helsingin kaupungin asuntojen (Heka), asunnoissa (11,68 €/m²). Kaikkien ARA-vuokra-asuntojen (ml. Heka) keskineliövuokra oli hieman Hekaa korkeampi (13,02 €/m²).

Asunnoilla neljä kalleusaluetta

Asuntojen hinta- ja vuokratarkasteluissa Helsinki jakautuu neljään kalleusalueeseen. Asuntojen keskineliöhinta on korkein kalleusalueella 1, jossa se oli 7 345 €/m². Asuntojen hintojen nousu on puolestaan ollut nopeinta kalleusalueella 2 koko 2010-luvun ajan. Edullisimpia asunnot ovat kalleusalueella 4, jossa hinta oli 2 907 €/m² vuonna 2019. Hintakehitys on tällä kalleusalueella ollut myös tasaisinta ja noussut 2010-luvulla vain hyvin maltillisesti.

Myös asuntojen keskineliövuokrissa voidaan havaita vastaavat erot kalleusalueiden välillä. Korkeimmat vuokrat olivat kalleusalueella 1, jossa asuntojen keskineliövuokra oli 21,56 euroa vuonna 2019.

Hintojen eriytyminen alueiden välillä voimistunut

Asuntojen hintojen eriytyminen Helsingin postinumeroalueilla on voimistunut kahdenkymmenen vuoden aikana. Kalleimman postinumeroalueen, Kaivopuisto-Ullanlinna, ja edullisimman, Jakomäki-Alppikylä, välinen hintakuilu on kasvanut vuosituhannen alun 2 078 eurosta 6 506 euroon saakka. Vuonna 2019 kalleusalueiden ääripäiden keskineliöhintojen eroksi muodostui 4 438 euroa.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös