Seuraa meitä

Kansalaisaloite sähkön siirtomaksuista

KOTIPLUS

Kansalaisaloite sähkön siirtomaksuista

Omakotiliitto on käynnistänyt kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan muutoksia sähkömarkkinalainsäädäntöön sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseksi.

Sähkön siirtohinnat ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Omakotiliiton mukaan nykyinen sähkömarkkinalaki on kannustanut jakeluverkkoyhtiöitä ylimitoitettuihin investointeihin, joiden kustannustehokkuutta ei ole pystytty valvomaan. Jakeluverkkoyhtiöt pystyvät keräämään kohtuuttomia voittoja, koska nykyinen laskentamalli mahdollistaa ylisuurten voittojen keräämisen.
Kansalaisaloiteella lainsäädäntöön vaaditaan muutosta, joka kohtuullistaa jakeluverkkoyhtiöiden tuottoja ja velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja.
-Kansalaisaloitteessa vaadimme Suomeen maailmalla yleisesti käytettyä laskentamallia, jossa yhtiöiden voitot lasketaan todellisten lukujen mukaan, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.
-Oikeudellisia esteitä EU-tasolta tähän ei ole. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen tohtori Kaisa Huhdan selvityksestä käy ilmi, että jäsenvaltion on mahdollista lainsäädännöllään edistää EU:n sähkömarkkinasääntelyn tavoitteita yleisesti ilman, että se estää sääntelyviranomaiselle kuuluvan toimivallan käytön, sanoo Tähtikunnas.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös