Seuraa meitä

Sienissä edelleen Tshernobylin säteilyä

KOTIPLUS

Sienissä edelleen Tshernobylin säteilyä

Sienissä edelleen Tshernobylin säteilyä

Helsingin ympäristöpalvelut selvitti syksyllä 2018 Helsingissä myynnissä olevien sienten lyijyn, kadmiumin sekä radioaktiivisen cesiumin pitoisuuksia. Suppilovahveroita, kantarelleja ja mustia torvisieniä tutkittiin yhteensä 21 näytettä. Lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet kaikissa tutkituissa näytteissä olivat vähäiset. Kahdessa sieninäytteessä todettiin korkea säteilymäärä.

Radioaktiivinen cesium on pääosin peräisin vuonna 1986 tapahtuneesta Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta. Laskeuman merkittävin aine on pitkäikäinen 137cesium, jonka puoliintumisaika on 30 vuotta. Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla on esitetty Suomen laskeuma kunnittain. Laskeuman suuruus on jaettu luokkiin 1–5 siten, että 1 on pienimmän ja 5 suurimman laskeuman alue. Euroopan komission suosituksen mukaan myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 becquereliä kilossa (Bq/kg).

Kahdessa näytteessä korkea säteilyaktiivisuus

Radioaktiivista cesiumia todettiin kahdessa suppilovahveronäytteessä yli suositusarvon. Korkeimman aktiivisuuden omannut (1 300 Bq/kg) torimyynnissä ollut sienierä oli asiakirjojen mukaan kerätty Hyvinkäältä, joka on laskeuma-aluetta 2. Asiakirjojen saaminen oli työlästä ja niitä ei voinut täysin yhdistää juuri kyseiseen sienierään. Vertailunnäytteenä saatiin suppilovahveronäyte suoraan poimijalta laskeuma-alueelta 2 Sipoosta. Näytteen radioaktiivisuus oli 130 Bq/kg. Toinen korkean aktiivisuuden (970 Bq/kg) omaava näyte oli suoraan poimijalta ja sienet oli kerätty laskeuma-alueelta 4 Pälkäneeltä.

Liota ja keitä

Suomessa monissa kauppasienissä esiintyy edelleen paikoitelleen cesium-137-pitoisuuksia, jotka ylittävät EU:n suosituksissa annetun enimmäismäärän. Radioaktiivista cesiumia voi vähentää liottamalla tai keittämällä sieniä vedessä, jolloin suuri osa cesiumista siirtyy veteen. Yleisenä säilöntämenetelmänä käytetty sienten kuivaaminen ei vähennä radioaktiivisen cesiumin määrää. Sienten käytön rajoituksiin ei kuitenkaan ole katsottu olevan tarvetta, sillä sienistä aiheutuva säteilyannos on arvioitu hyvin vähäiseksi sienten pienistä kulutusmääristä johtuen. Korkean laskeuman alueilla, joilla säteilyn suositustasot voivat ylittyä, tulee kuitenkin asukkaita informoida. Myynnissä olevien sienten säteilyä on tarpeellista selvittää myös jatkossa.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös