Seuraa meitä

Haisevat patjat aiheuttavat terveyshaittoja

KOTIPLUS

Haisevat patjat aiheuttavat terveyshaittoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut kuluttajilta yhteydenottoja liittyen kemikaalille haiseviin patjoihin, sänkyihin ja muihin pehmustettuihin huonekaluihin. Kuluttajat ovat kokeneet, että haiseva tuote aiheuttaa myös erilaisia terveysoireita.

Todennäköisesti hajun ja kuluttajien kokemat oireet aiheuttaa pehmustettujen huonekalujen vaahtomuovi. Vaahtomuovista voi esimerkiksi vapautua haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka voivat aiheuttaa hajuhaittaa tai terveysoireita. Patjojen vaahtomuoveista ei kuitenkaan löytynyt kemikaalilainsäädännössä rajoitettuja aineita.

Patjojen aiheuttamat oireet

Tukes teki helmikuussa 2019 kuluttajille kyselyn haisevien patjojen ja pehmustettujen huonekalujen aiheuttamista oireista. Kaikki vastanneet olivat kokeneet haittaa, ja useimmat olivat myös kokeneet eriasteisia terveysoireita uuden tuotteen hajun vuoksi. Vastaajista noin 20 % oli ollut terveysoireiden, kuten iho-, silmä- ja hengitystieärsytyksen, allergian, päänsäryn ja pahoinvoinnin takia yhteydessä terveydenhuoltoon.
Vähän yli puolet uusista tuotteista oli varustettu käyttöohjeilla. Kyselyyn vastanneet kuluttajat kertoivat, että käyttöohjeiden mukainen tuuletus, imurointi ja paineleminen ei aina tuonut toivottua tulosta. Patja haisi vielä kuukausien kuluttuakin ja teki siitä käyttötarkoitukseensa soveltumattoman.
Kyselyssä tiedusteltiin kuluttajilta myös tietoja patjan tai pehmustetun huonekalun merkistä ja laadusta. Kuluttajat olivat hankkineet haiseviksi todettuja patjoja eri huonekaluliikkeistä. Merkkikohtaisia eroja ei löytynyt.

Myyjä vastaa turvallisuudesta

Kulutustavaroiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslaissa ja kemikaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset, eikä niistä saa aiheutua vaaraa kuluttajan terveydelle. Tuotteen myyjä vastaa tuotteen turvallisuudesta.
Tuotteen ominaisuuksista kannattaa keskustella myyjän kanssa tuotetta hankittaessa. Kuluttajalla on oikeus kysyä sisältääkö tuote Euroopan kemikaalilainsäädännön (REACH-asetus) mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineet) tai onko se käsitelty biosidilla.
Tuotteen mukana pitää saada tarpeelliset ohjeet ja tiedot. Lähtökohtaisesti kotitalouksiin hankittavien uusien tuotteiden, kuten patjojen pitäisi olla käyttökuntoisia ja turvallisia ilman, että niitä tarvitsee tuulettaa useita päiviä tai viikkoja.
Jos tuote aiheuttaa selvästi koettavaa terveyshaittaa, kannattaa sen käyttö lopettaa ja olla yhteydessä tuotteen myyjään asian selvittämiseksi. Kuluttaja voi myös tehdä ilmoituksen vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta Tukesille: https://tukes.fi/asiointi/ilmoita-vaarallinen-tai-puutteellinen-tuote.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös