Seuraa meitä

Kaupunkiviljeltyjen kasvisten laatu on Helsingissä hyvä

KOTIPLUS

Kaupunkiviljeltyjen kasvisten laatu on Helsingissä hyvä

Helsingin ympäristöpalveluissa selvitettiin kesällä 2019 kaupunkilaisten viljelemien kasvisten vierasainepitoisuuksia.

Kasvisten elintarvikekelpoisuuden arvioinnissa käytettiin EU:n lainsäädännössä annettuja raja-arvoja. Kaikista näytteistä tutkittiin kadmium- ja lyijypitoisuudet. Lisäksi osasta näytteistä tutkittiin myös nitriittipitoisuus. Yhdenkään näytteen nitriitti- tai kadmiumpitoisuus ei ylittänyt raja-arvoja. Kuuden kasviksen lyijypitoisuus ylitti annetut raja-arvot. Näistä näytteistä neljä oli juureksia, yksi tomaatti ja yksi kesäkurpitsa. Juuresten lyijypitoisuuden raja-arvon ylitys oli tutkimuksen mukaan hyvin pieni. Tomaattinäyte oli kasvatettu parvekkeella ja muut viljelypalstoilla. Näiltä viljelypalstoilta tutkittiin 21 näytettä, joista 16 näytteen lyijypitoisuudet olivat pieniä.
Saatujen tulosten perusteella Helsingin pihoilla, viljelypalstoilla ja parvekkeilla kasvatettujen kasvisten käyttö elintarvikkeena pidetään turvallisena.

Kuva: Jan Salonen

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös