Seuraa meitä

Miksi raha ei säily?

KOTIPLUS

Miksi raha ei säily?

Miksi raha ei säily?

Vaikka suomalaisista 37 % uskoo, että heidän henkilökohtaisen taloudellinen tilanteensa tulee olemaan parempi kuin heidän vanhemmillaan, osan suomalaisista velkaantuminen syvenee.

Talouden piristyminen on lisännyt suomalaisten uskoa henkilökohtaiseen talouteen. Suomalaisista noin puolet säästää kuukausittain. On olemassa myös toisenlainen Suomi ja Eurooppa, jossa kasvava joukko kuluttajia kamppailee entistä niukemman taloudellisen puskurin turvin.
Kysyttäessä kuluttajilta heidän säästämisensä kohteista, enemmistö eli 61 prosenttia vastaajista kertoo säästävänsä yllättävien menojen varalle. Matkustamiseen kertoo säästävän 35 prosenttia vastaajista, ja kuluttamiseen puolestaan lähes joka viides suomalainen.
Suomalaisista vanhemmista 57 prosenttia on eri mieltä väittämän kanssa, että heidän taloudellinen tilanteensa estäisi heidän lapsiaan muuttamasta asumaan omilleen. Tanskalaiset vanhemmat vastasivat suomalaisten kanssa samoin, kun taas eurooppalaisista vanhemmista vain 40 prosenttia on eri mieltä väittämän kanssa.

Lapset ja ikä vaikuttavat

– Lasten lukumäärä ja ikä vaikuttavat perheen mahdollisuuksiin säästää. Mitä useampi alaikäinen lapsi perheessä on, sitä todennäköisemmin vanhemmat kohtaavat odottamattomia menoja. Kyselyn mukaan lapsiperheistä juuri alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmilla on eniten rahavaikeuksia. Suomalaisista vanhemmista 27% kertoo käyttäneensä luottokorttinsa rajan täyteen vähintään kerran viimeisen kuuden kuukauden aikana ostaakseen lapsilleen jotain, kertoo Intrumin johtaja Juha Iskala.
Koulujen merkitys henkilökohtaisen talouden hallinnan opettamisessa nähtiin suurena – 53 prosentin mielestä kouluilla on siinä suuri vastuu. Vanhemmista 88% kertoo opettaneensa lapsillensa vastuullista rahan käyttöä.
– Velkaantumisen kuva on moninainen. Varmasti on niin, että yhteiskunnassa on entistä suurempi tarve henkilökohtaisen talouden hallinnan opettamiselle kuin aikaisemmin. Kohtaamme tämän päivittäisessä työssämme, kun keskustelemme päivittäin yli 250 000 asiakkaan kanssa konsernitasolla, toteaa Iskala.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös