Seuraa meitä

Suomalaiset milleniaalit ovat vanhempiaan säästäväisempiä ja avoimempia rahankäytöstään

KOTIPLUS

Suomalaiset milleniaalit ovat vanhempiaan säästäväisempiä ja avoimempia rahankäytöstään

18–38-vuotiaat suomalaiset ovat tunnollisia rahankäyttäjiä, paljastaa Klarnan tuore tutkimus. Milleniaalit myös säästävät vanhempia ikäpolvia ahkerammin ja puhuvat raha-asioistaan avoimemmin.

Milleniaalit puhuvat rahankäytöstään avoimemmin kuin vanhemmat ikäryhmät ja pitävät taloudellista avoimuutta tärkeänä hyvinvoinnilleen, ilmenee Klarnan teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin eri ikäryhmien rahankäyttöön liittyviä tapoja ja asenteita kymmenessä eri maassa. Milleniaaleilla tarkoitetaan tutkimuksessa 18–38-vuotiaita. Vuodenvaihteessa 2020 tehtyyn kyselyyn osallistui 20 000 vastaajaa kymmenestä eri maasta.

Milleniaalit ovat suunnitelmallisia

63% suomalaisista milleniaaleista pitää itseään vastuuntuntoisina rahankäyttäjinä. Milleniaalit ovat suunnitelmallisempia ja säästävät vanhempia ikäryhmiä tunnollisemmin. Jopa 58% suomalaisnuorista kertoo suunnittelevansa omaa talouttaan tulevaisuutta silmällä pitäen ja vain 7% kertoo olevansa täysin vailla suunnitelmaa tulevaisuuden varalle. Vanhemmissa ikäluokissa noin puolet kertoo suunnittelevansa talouttaan, kun taas ilman suunnitelmaa myöntää olevansa 16% suomalaisista vanhempien ikäluokkien edustajista. Hieman alle puolet suomalaisista milleniaaleista pistää rahaa sivuun säästötililleen joka kuukausi, kun heitä vanhemmista kuluttajista näin tekee vain 37%.

Teknologian hyödyntäminen oman talouden hoitamisessa on hyvin yleistä milleniaalien parissa. Noin 80% suomalaisista milleniaaleista kertoo teknologian vaikuttavan siihen, miten he hallitsevat talouttaan. Puolet suomalaisnuorista kokee teknologian helpottavan oman talouden seurantaa reaaliajassa esimerkiksi älypuhelinsovellusten kautta.

Suomalaisnuoret ovat raha-asioissa vanhempiaan avoimempia

Nuoret sukupolvet keskustelevat vanhempia todennäköisemmin raha-asioistaan ystäviensä, perheenjäsentensä ja kollegoidensa kanssa. Suomalaisista milleniaaleista yli 60% pitää talouteen liittyvää avoimuutta tärkeänä, kun vanhemmista avoimuutta arvostaa vain 46%.

Klarnan teettämään tutkimukseen osallistui kuluttajia kymmenestä maasta: Alankomaat, Australia, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Yhdysvallat.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta KOTIPLUS

Ylös