Seuraa meitä

Nopeusrajoitukset muuttuvat

LIIKENNE

Nopeusrajoitukset muuttuvat

Helsinki tekee monipuolista työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, ja yhtenä osana tätä työtä nopeusrajoituksia alennetaan. Muutostyö toteutetaan kaupunginhallituksen huhtikuussa 2018 tekemän päätöksen perusteella. Muutoksen tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia ja parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä.

Muutosta aletaan toteuttaa toukokuun aikana, jolloin Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara alkaa vaihtaa liikennemerkkejä ja muuttaa tiemerkintöjä. Työ etenee vaiheittain ensi syksyyn saakka, ja sitä tehdään useassa kaupunginosassa yhtä aikaa.
Suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna on lähes kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä noin puolella tonttikaduista rajoituksena on vielä 40 km/h, lopuilla tonttikaduista rajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa jo aiemmin.
Keskustassa nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta pääkatuja ja reittejä satamiin. Niillä rajoitus on 40 km/h. Mannerheimintiellä 50 km/h -rajoitus laskee 40:een km/h Finlandia-talon ja Kuusitien välillä.

Onnettomuuksia vähemmäksi

Nopeusrajoitusten laskemisen ansiosta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien arvioidaan vähenevän.
–Nopeusrajoitusten alentaminen on tärkeä keino parantaa liikenneturvallisuutta. Nopeuden laskiessa todennäköisyys joutua onnettomuuteen pienenee ja lisäksi onnettomuuksien seuraukset ovat lievempiä. Kun törmäysnopeus laskee 40:stä 30 kilometriin tunnissa, jalankulkijan kuolemanriski puolittuu, toteaa liikenne- ja katusuunnittelu päällikkö Reetta Putkonen.
–Matalammat nopeusrajoitukset parantavat myös kaupungin viihtyisyyttä. Esimerkiksi liikenteen melu vähenee, kun kiihdytykset vähenevät. Lisäksi maltilliset ajonopeudet lisäävät etenkin jalankulkijoiden turvallisuuden tunnetta, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Pidemmät matka-ajat

Matka-aikoihin tai liikenteen sujuvuuteen alemmat nopeusrajoitukset vaikuttaisivat varsin vähän.
Reetta Putkosen mukaan käytännössä muutokset eivät vaikuta merkittävästi useimpiin ajoreitteihin, sillä kehäteillä ja sisääntuloväylillä nopeudet pysyvät ennallaan ja esikaupunkien pääväylilläkin muutokset ovat vähäisiä. Kantakaupungissa taas keskino-peudet ovat etenkin päiväsaikaan useimmilla katuosuuksilla matalammat kuin nyt voimaan tulevat uudet nopeusrajoitukset.

Valmista keväällä

Kaupunginhallitus on päättänyt asiasta 9.4.2018. Tämän jälkeen kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt katukohtaiset suunnitelmat muutoksista. Tänä vuonna nopeusrajoitusten muutos toteutetaan niillä kaduilla, joilla se on mahdollista tehdä suhteellisen helposti liikennemerkkiä vaihtamalla.
Osa kaduista vaatii alemman rajoituksen tueksi myös rakenteellisia muutoksia. Tällaisilla kaduilla uudet nopeusrajoitukset toteutetaan myöhemmin, kun katua peruskorjataan. Esimerkiksi Sörnäisten rantatien nopeusrajoitus pysyy entisellään 50 km/h.
Uudet nopeusrajoitukset tiivistetysti:

-Asuinalueiden tonttikaduilla 30 km/h -rajoitus
-Keskustassa 30 km/h -rajoitus, paitsi pääkaduilla ja satamiin johtavilla reiteillä 40 km/h
-Teollisuusalueiden tonttikaduilla pääsääntöisesti 40 km/h -rajoitus
-Pääkaduilla 50 km/h esikaupunkialueilla, 40 km/h kantakaupungissa lähellä keskustaa
-Alueellisilla kokoojakaduilla 40–50 km/h
-Paikallisilla kokoojakaduilla 30–40 km/h

Kuva: Helsingin kaupunki

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös