Seuraa meitä

Pyöräilijän turvallinen tienylitys

LIIKENNE

Pyöräilijän turvallinen tienylitys

Milloin autoilijan on väistettävä pyöräilijää? Entä milloin pyöräilijä väistää? Väistämissäännöt herättävät paljon keskustelua, joten Liikenneturva kertaa turvallisen tienylityksen perusteet tiiviisti sekä autoilijan että pyöräilijän näkökulmasta.

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt puhuttavat kansalaisia tasaisin väliajoin. Niin myös elokuussa, kun Liikenneturva kampanjoi Tunne liikennesäännöt -teemalla. Liikennesääntöjen kertaaminen on hyväksi kaikille tienkäyttäjille kulkuneuvosta riippumatta. Sääntöjen noudattaminen on liikenteen vuorovaikutuksen perusta, sillä silloin muut voivat ennakoida tekemisiäsi riittävän ajoissa.
”On hyvä muistaa, että autoilijan lisäksi myös pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Kun molemmat ajavat ajoradalla, koskettavat heitä samat säännöt. Eli esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia ja suojatiellä annetaan jalankulkijalle esteetön kulku. Etenkin autoilijan näkökulmasta korostuu myös riittävän tilan antaminen pyöräilijöille ajoradalla”, huomauttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

Milloin autoilija väistää?
Autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää:
• kääntyessään, jolloin hänen on väistettävä risteävää tietä ylittäviä.

• tullessaan väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa (kärkikolmio, stop-merkki sekä ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki)

• tullessaan kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessaan liikenneympyrästä.

”Lisäksi autoilija väistää pyöräilijää – ja päinvastoin – tullessaan pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta tiehen liittyvältä alueelta”, Kalmakoski sanoo.

Milloin pyöräilijä väistää?
Jos kyseessä ei ole edellä autoilijoille kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkki ei muuta osoita, väistää pyöräilijä ajoradan liikennettä ajaessaan pyörätieltä ajoradalle.

”Pyöräilijä saa ylittää tien myös suojatietä pitkin ajaen, vaikka usein toisin virheellisesti luullaan. Väistämisvelvollisuus pyöräilijän ja autoilijan välillä määräytyy kuitenkin tässä kerrattujen sääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos pyöräilijä siirtyy taluttamaan pyöräänsä, tulee hänestä jalankulkija, jolle ajoneuvon kuljettajien on annettava suojatiellä esteetön kulku”, Kalmakoski muistuttaa.
Suuntaa huomio liikennemerkkeihin ja -tilanteeseen kokonaisuutena
Vuonna 2020 voimaantullut tieliikennelaki toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. 1.6.2022 alkaen pyörätien jatkeen tiemerkintää pitäisi käyttää vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan.
”Ainakin toistaiseksi kannattaa kuitenkin olla tarkkana pyörätien jatkeen bongailussa, sillä tiemerkinnät eivät vielä hetkeen ole ajan tasalla. Sen sijaan tulee katsoa liikennemerkkejä ja -tilannetta kokonaisuutena. Risteyksissä tarvitaan ylipäätään riittävän alhaista nopeutta kaikilta osapuolilta, jotta toiset tienkäyttäjät ehtivät tehdä tarpeelliset havainnot”, Kalmakoski korostaa.

Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta LIIKENNE

Ylös