Seuraa meitä

Hammaslääkärit kuormittuvat ja potilaat jonottavat hoitoon

TERVEYS

Hammaslääkärit kuormittuvat ja potilaat jonottavat hoitoon

Hammaslääkärien työkuormitus, jatkuva kiire ja aikapaine sekä kokemukset siitä, että resurssit eivät enää riitä tarjoamaan potilaille riittävän hyvää hoitoa ovat kasvaneet erityisesti terveyskeskuksissa.

Lähes puolet kaikista hammaslääkäreistä kertoo kokevansa jonkinasteisia työuupumusoireita ja noin joka neljäs paljon kuormittavaa stressiä. Myös masennusoireita kokevien osuus on kasvanut. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Hammaslääkärien työhyvinvointi 2019 -tutkimuksesta. Hammaslääkäreitä kuormittaa erityisesti kokemus siitä, että potilaita ei ole mahdollista hoitaa niin hyvin kuin haluaisi.
– Kuormitusta aiheuttavat myös jatkuva työpaine ja potilasjonot sekä se, että jo aloitettuja hoitoja ei ole mahdollista saada valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Pahimmillaan potilaan jatkohoidon venyminen usean kuukauden päähän vapaiden aikojen puuttuessa voi vaarantaa koko hoidon – esimerkiksi useita käyntikertoja vaativan juurihoidon onnistumisen, kertoo toiminnanjohtaja Matti Pöyry Hammaslääkäriliitosta.
Stressi- ja työuupumusoireilua aiheuttavat myös toimimattomat tai huonosti toimivat terveydenhuollon tietojärjestelmät sekä hammaslääkärien kokemat vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.
Tulokset eivät yllätä alalla toimivia. Hammaslääkäriliiton mukaan terveyskeskuksiin on hakeutunut jo vuosia yhä enemmän potilaita ilman, että resursseja on ollenkaan lisätty. Samaan aikaan on leikkattu yksityisen hammashoidon Kela-korvauksia. Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerolan mukaan tilanteeseen on pakko saada pikaisesti korjaus osana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös