Seuraa meitä

Tukes löysi tatuointi- ja kestopigmentointiväreistä terveydelle vaarallisia aineita

TERVEYS

Tukes löysi tatuointi- ja kestopigmentointiväreistä terveydelle vaarallisia aineita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt tatuointi- ja kestopigmentointivärien turvallisuutta. Tukes testautti yhteensä 20 tatuointi- ja kestopigmentointiväriä. Kahdeksan testattua väriä sisälsi kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä. Värit sisälsivät erilaisia aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä tai raskasmetalleja. Tukes on ollut yhteydessä värejä myyneisiin yrityksiin ja velvoittanut yrityksiä ottamaan terveydelle vaaralliset tatuointivärit pois myynnistä.

Tukesin testaamat värit hankittiin kotimaisilta yrityksiltä, yhdestä EU-alueelle sijoittuneesta verkkokaupasta ja yhdestä EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta. Testatuista väreistä kuusi oli pigmentointeihin tarkoitettuja värejä ja 14 tatuointivärejä. Viranomaiset eivät Suomessa aiemmin ole testanneet tatuointi- ja kestopigmentointivärejä.

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä. Aineille altistuminen voi kestää koko eliniän ajan.

–Tatuointiväreissä käytettyjä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon sisään, eikä niiden turvallisuutta ole juurikaan tutkittu tässä käyttötarkoituksessa. Testauksessa löydettiin muun muassa 4-metyyli-m-fenyleenidiamiiinia, bentso(a)pyreenia, kadmiumia, lyijyä ja nikkeliä. Tatuointivärien sisältämät vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle. Riittämättömien tutkimustietojen vuoksi turvallisen pitoisuusrajan asettaminen ei usein ole mahdollista, ylitarkastaja Petteri Talasniemi Tukesista kertoo.

Tatuointivärien sisältämät herkistävät aineet ja ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa ja muita paikallisia ihoreaktioita. Tatuointivärien ja syövän välisestä yhteydestä ei ole saatavilla riittävästi tutkimustietoa, eli varmaa tietoa yhteydestä ei ole.

Kuva: kuvituskuva (Kuvalla ei ole osuutta Tukesin selvitykseen)

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös