Seuraa meitä

Suurimman osan mielestä joukkoliikenteessä pitäisi käyttää kasvomaskia

TERVEYS

Suurimman osan mielestä joukkoliikenteessä pitäisi käyttää kasvomaskia

HSL:n asiakaskyselyyn vastanneista 48 prosenttia kertoi käyttävänsä kasvomaskia aina joukkoliikenteessä. Vastaajat kokivat joukkoliikennematkat sitä turvallisemmiksi, mitä enemmän he matkustavat, ja maskien käyttö lisää turvallisuuden tunnetta entisestään. Teemme kaikkemme turvallisten matkojen eteen, ja voit vaikuttaa turvallisuuteen myös omilla toimillasi.

Kasvomaskisuosituksen antamisesta on nyt kulunut yli neljä viikkoa. Asiakaskyselyn tulosten perusteella kasvomaskin käyttäminen on yleistynyt. Maskia kertoi käyttävänsä joukkoliikennematkoilla aina 48 prosenttia vastaajista ja joskus 19 prosenttia vastaajista. Kymmenen prosenttia vastaajista kertoi, ettei käytä eikä aio käyttää kasvomaskia. Asiakaskyselyn vastausaika oli 20.-27. elokuuta, ja kyselyyn vastasi yhteensä 10 063 HSL:n asiakasta.

Vastaajista 78 prosenttia on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että joukkoliikenteessä tulisi käyttää kasvomaskia. Luku on selvästi suurempi kuin kasvomaskeja käyttävien osuus matkustajista. HSL:n lipuntarkastajien tekemän havainnoinnin perusteella kasvomaskeja käyttää noin 30-40 prosenttia matkustajista, mutta käyttäjien osuus vaihtelee runsaasti muun muassa ajankohdan mukaan.

Suurin syy olla käyttämättä maskia on kyselyn perusteella se, että riittävien turvavälien koetaan toteutuvan joukkoliikennematkan aikana.

”Toivomme, että maskien käyttö yleistyisi edelleen, kuten tähänkin asti on käynyt”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi. ”Maskisuositus koskee yleisesti joukkoliikennettä, ei ainoastaan ruuhka-aikaa. Mehän emme voi etukäteen täydellä varmuudella tietää, milloin liikennevälineissä on täyttä.”

Asiakkaat aikovat käyttää joukkoliikennettä edelleen

Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia aikoo käyttää joukkoliikennettä varmasti tai erittäin tai melko todennäköisesti seuraavien kolmen kuukauden aikana. Joukkoliikenteen käyttämiseen liittyvää huolta on taas sitä vähemmän, mitä useammin joukkoliikenteellä on matkustanut viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Joukkoliikenteen turvallisuudessa asiakkaat ovat kaikkein eniten huolissaan mahdollisuudesta säilyttää turvavälit liikennevälineessä (65 prosenttia vastaajista). Lähes yhtä suuri joukko (63 prosenttia) on huolestunut siitä, että muut matkustajat eivät välitä turvaohjeista.

Elo- ja syyskuussa joukkoliikenteessä on ollut edelleen selvästi väljempää kuin normaalisti. Matkustajamäärät ovat tällä hetkellä noin 40 prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös