Seuraa meitä

Syöpäkuolleisuus laskussa

TERVEYS

Syöpäkuolleisuus laskussa

Syöpäkuolleisuus laskussa

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 syöpätilastot. Kaikkiaan uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2016 reilut 34 000 ja syöpäkuolemia hieman vajaa 12 700. Tilastot osoittavat, että syöpäilmaantuvuus kasvaa mutta toisaalta syöpään kuolleisuus pienenee. Uudet tiedot on lisätty Syöpärekisterin verkkosivuilta löytyvään tilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan yleisimpiä syöpiä vuonna 2016 oli miehillä eturauhassyöpä (5162 tapausta), keuhkosyöpä (1742 tapausta) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (1735 tapausta). Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4961 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1625 tapausta) ja keuhkosyöpä (992 tapausta).
Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen vaikka syöpään sairastuu yhä useampi. Tuoreimmalla tilastojaksolla seuratuista miehistä oli elossa 66 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta.
Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. Erinomainen ennuste on eturauhasen syövässä (93 %) ja rintasyövässä (91 %), kun taas keuhkosyövässä ennuste on heikko (11 % miehillä ja 16 % naisilla). Eniten syöpäkuolemia vuonna 2016 aiheuttavat miesten keuhkosyöpä (1490 kuolemaa), eturauhasen syöpä (900 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (680 kuolemaa). Naisten yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat ovat rintasyöpä (888 kuolemaa), keuhkosyöpä (781 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (623 kuolemaa).

Syöpätaudit lisääntyvät väestön ikääntyessä

Syövän aiheuttamia kuolemantapauksia on huomattavasti enemmän nykyään kuin 1980-luvulla, vaikka väestön kokoon ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus ei ole suurentunut. Ilmiön selittää väestön ikääntyminen, sillä syöpätaudit ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä. Esimerkiksi haimasyöpä on tapausmäärien perusteella kahdeksanneksi yleisin syöpätyyppi, mutta kuolemien aiheuttajana neljänneksi yleisin. Haimasyövän yleisyys tai kuolleisuus siihen ei kuitenkaan ole Suomessa suurentunut viimeisen 30 vuoden aikana.

Alle 20-vuotiailla syöpä on harvinainen sairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 245 syöpää tässä ikäryhmässä ja syöpään kuoli 25 nuorta. Tavallisimmat lasten ja nuorten syövät ovat aivokasvaimia ja imukudos- tai verisyöpiä.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös