Seuraa meitä

Tunnista alkavan muistisairauden oireet

TERVEYS

Tunnista alkavan muistisairauden oireet

Yli 14 500 suomalaisella todetaan vuosittain dementoiva muistisairaus. Heistä noin 70 prosenttia kärsii Alzheimerin taudista. Muistisairauden oireet on tärkeä tunnistaa, koska diagnoosi ja varhainen hoidon aloittaminen hidastavat tautia ja auttavat pitämään yllä parempaa elämänlaatua. Ikäihmisen normaaliksi luultu muistihäiriö voikin olla hoitoa vaativa sairaus.

Ikääntyneiden alkava muistisairaus sekoitetaan usein normaaliin vanhuuteen liittyvään unohteluun ja muistamattomuuteen. Vanheneminen itsessään ei kuitenkaan vie muistia, vaan terve muisti toimii ihmisen elämän loppuun asti. Muisti kuitenkin muuttuu iän myötä. Ikäihminen voi hahmottaa laajoja kokonaisuuksia nuoria paremmin, mutta joutuu käyttämään enemmän aikaa uuden opetteluun.

Muistisairaus kehittyy usein huomaamatta ja hitaasti, mikä vaikeuttaa sen tunnistamista. Eri muistisairauksissa oireet myös vaihtelevat. Neljä yleisintä muistisairautta ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti ja otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet.

Kiinnitä huomiota seuraaviin muistisairauksille tyypillisiin oireisiin:

-Nimien, sanojen ja tapahtumien toistuva unohtaminen (kiertoilmaisujen etsiminen sanoille, tärkeiksi koettujen asioiden, kuten lapsenlapsen syntymäpäivän tai oman lääkärikäynnin unohtaminen)
-Ajantajun kadottaminen ja epätietoisuus olinpaikasta (unohtaa minne on menossa tai mistä on tulossa ja levottomuus uudessa paikassa)
-Ymmärtämisen vaikeudet (vaikeus ymmärtää juonellista tarinaa, sarkasmia tai huumoria)
-Samojen asioiden kysyminen ja toistelu yhä uudelleen
-Numeroiden ymmärtämisen vaikeutuminen (mm. kaupassa asioiminen hankaloituu)
-Ahdistuneisuus, harhaisuus, levottomuus (vainoharhaisuus, epäluuloisuus, esineiden katoaminen)
-Persoonallisuuden muuttuminen (luonne, toimintatavat, käyttäytyminen)
-Lääkkeiden unohtaminen sekä muut vakavat, usein toistuvat kömmähdykset
-Puheen vaikeutuminen (puheen hitaus, puheen sisällön köyhtyminen)
-Mielialavaihtelut

Oireiden etenemistä voidaan hidastaa, kun muistisairaus diagnosoidaan hyvissä ajoin ja hoito voidaan aloittaa. Lääkehoidosta on hyvää tutkimusnäyttöä esimerkiksi Alzheimerin taudin tyyppisen muistisairauden oireiden hoidossa. Muistioireita voidaan ennaltaehkäistä myös elintapainterventiolla.

Kuten sydän- ja verisuonitaudit, etenevä muistisairaus on suomalaisten kansantauti. Oireiden tunnistamisesta ja taudin diagnosoinnista hyötyy sekä sairastunut että hänen läheisensä.

Diagnoosin kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä apua on saatavilla. Muistisairaalle voidaan myöntää eläkettä saavan hoitotukea ja muistisairaan omaishoitajana voit saada omaishoidon tukea.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös