Seuraa meitä

Ystävä tuo tuo turvaa elämään

TERVEYS

Ystävä tuo tuo turvaa elämään

Ystävä tuo tuo turvaa elämään

Suomessa on paljon yksin asuvia ja yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ketään kenen kanssa jutella tai ulkoilla. Vapaaehtoinen ystävä on merkittävä yksinäisyyden lievittäjä sekä väylä sosiaalisempaan ja aktiivisempaan elämään.

Suomen Punainen Risti teetti Kuntoutussäätiöllä loppuvuodesta 2018 vaikuttavuuskyselyn, jolla kerättiin tietoa Punaisen Ristin kautta vapaaehtoisen ystävän saaneiden kokemuksista. Kyselystä selviää, että kohtaamiset vapaaehtoisten ystävien kanssa lievittävät yksinäisyyden tunnetta, virkistävät mieltä ja ovat odotettuja.
Suurimmat syyt hakeutua mukaan toimintaan olivat yksinäisyys, toimintakyvyn rajoittuneisuus ja korkea ikä. Erityisen positiivisia vaikutuksia ystävätoiminnalla oli kaikkein eniten apua tarvitseville eli yksin kotona apua saaden tai palvelutalossa asuville.

Yksin asuvat ikäihmiset hyötyvät eniten

Lähes 70 % kyselyyn vastanneista oli 70-vuotiaita tai iäkkäämpiä, ja lähes puolet yli 80-vuotiaita.
Yksin asuminen ja korkea ikä voivat luoda turvattomuuden tunnetta, jota uudet ystävät lievittävät. Tieto siitä, että läheisiä ihmisiä ja turvaverkostoa on olemassa, on iäkkäille tärkeä.
–Säännöllisesti vieraileva vapaaehtoinen ystävä on monelle korvaamaton keskustelukumppani. Usein pelkkä toisen ihmisen seura ja läsnäolo riittää, mutta vapaaehtoisen kanssa on matalampi kynnys lähteä kodin ulkopuolellekin, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta Suomen Punaisesta Rististä.

Ystävätoiminta aktivoi ja rohkaisee

Ystävätoimintaan osallistuminen on yksinäiselle ihmiselle rohkaiseva kokemus, minkä myötä kynnys ottaa kontaktia muihin ihmisiin madaltuu. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi ystävän myötä rohkaistuneensa ja aktivoituneensa elämässä muutenkin.
–Vapaaehtoisen kanssa ulkoillut saattaa esimerkiksi rohkaistua liikkumaan enemmän itsekseenkin, tai ystävän kanssa juteltuaan yksinäinen ihminen voi uskaltautua mukaan vaikka johonkin harrastustoimintaan, Alaranta pohtii.

Vapaaehtoistyön hyödyt merkittäviä

Selvitys osoittaa, että ystävätoiminnan kaltainen järjestetty vapaaehtoistyö lievittää merkittävästi yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Suomen Punainen Risti pitää yksinäisyyden vähentämistä asiana, joka tulisi huomioida poliittisessa päätöksenteossa.
–Vapaaehtoistoiminta on tehokas ja edullinen keino lievittää yksinäisyyttä, joka on kansanterveydellisesti sekä taloudellisestikin vakava ongelma yhteiskunnassamme. Siksi vapaaehtoisuuteen ja järjestöjen toimintaan kannattaa myös suunnata resursseja, Alaranta painottaa.
Tällä hetkellä yli 30 000 ihmistä saa tukea Punaisen Ristin vapaaehtoisilta ystäviltä. Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoiseksi ystäväksi haluavat ystävätoiminnan peruskurssilla.

Jatka lukemista
Ilmoitus

Lisää aiheesta TERVEYS

Ylös